Ovde ste
Home > Zdravlje > Saveti pedagoga: Kada dete sme da ostane samo kod kue?

Saveti pedagoga: Kada dete sme da ostane samo kod kue?


Iako se svi mi rado priseamo vremena kada su mama i tata radili, a mi bili sami kod kue dok oni ne dou s posla, danas se dosta toga promenilo.


Izvor: yu mama

Foto: depositphotos/fizkes

Foto: depositphotos/fizkes

Mnogo ee se postavlja pitanje kada bi dete smelo da ostati samo kod kue i koliko dugo. Ne postoji univerzalno vreme koje bi vailo za svu decu i odreivalo njihovu spremnost da ostanu prvi put sama kod kue. U pitanju su velike individualne razlike, a idealno vreme zavisi od spremnosti deteta.

Ipak, veina roditelja je prisiljena da zbog poslovnih obaveza ve oko pete godine povremeno ostavlja decu samu. Iako je ovo prerano i nije preporuljivo, ukoliko se pridravate principa postepenosti, obavite odgovarajue pripreme sa detetom, a vae zadravanje van kue nije dugo… i u ovom uzrastu se moe povremeno, na krae intervale, praktikovati.

Vebajui decu da ostaju sama u kui – u poetku po nekoliko minuta, a kasnije sve due, vi vebate njihovu samostalnost. Oseanje da ste im poverili odgovornost boravka bez vaeg prisustva, utie na porast samopouzdanja i praktinog snalaenja. Kao to je vano da nauite decu da se samostalno igraju, samostalno vezuju pertle, samostalno peru ruke… za njihovo samopouzdanje, formiranje pravilne slike o sebi, oseanje sigurnosti – vano je i da ostaju sama u kui. Ipak, jo je vanije da ne poranite sa ovakvim zahtevima.

Naime, deca predkolskog uzrasta nisu sposobna da budu sama, odnosno nije sigurno da e biti bezbedna bez nadzora. Dete moe da ostaje samo oko desete godine, ali tek na nekoliko sati.

Smatra se da u ovom uzrastu moe da se snae i pravilno reaguje u hitnim situacijama. Sa druge strane, ukoliko niste “pritisnuti” sopstvenim poslovnim obavezama, 12. godina je krajnje vreme kada je za dete (a ne za vas) vano da pone povremeno da ostaje samo u kui. Jer, ukoliko i posle 12. godine dete ne iskusi da je za pojedine situacije samo odgovorno, ili se ne osea dovoljno samostalno, moe odrasti u nesigurnu i zbunjenu osobu, zavisnu od svoje okoline.

ta je vano da dete zna?

Nauite svoje dete:
• koga treba da pozove u sluaju opasnosti
• da ume preko telefona precizno i tano da objasni ili izgovori svoju adresu
• da nikog ne puta u kuu bez vaeg doputenja
• da nepoznatima koji zvone na vrata ne treba da otkriva da je samo kod kue
• kako treba da postupa u sluaju poara
• da moe slobodno da vam se obrati kad god ga neto uplai ili se osea neprijatno.

Foto: depositphotos/ pressmaster

Foto: depositphotos/ pressmaster

Postepenost je vana

Priprema deteta da ostaje u kui bez vaeg nadzora treba da pone nekoliko nedelja pre nego to zaista odete. U predkolskom uzrastu, dete poznaje samo “sada” i “ovde”, pa mu se vaih deset minuta mogu initi veoma dugim. U poetku, vai izlasci van kue neka budu samo po nekoliko minuta – do prodavnice, ili do nekog drugog mesta za koje dete zna da se nalazi veoma blizu kue. Ipak, vreme koje deca provode sama, ne bi trebalo da bude svakodnevno i predugo.

Na taj nain neete imati kontrolu ta deca rade i ime se bave, a vreme da izgradite meusobno kvalitetan odnos – bie osetno smanjeno. Suzdrite svoj strah Pokuajte da svoje strahove “drite” pod kontrolom, ne dozvolite da ih dete primeti. Vae emotivno stanje e se preslikati na njega, pa e i ono dete koje je bilo spremno da ostane samo u kui prvi put, sada pokazivati otpor i strah.

Kao i odrasla osoba, tako se i uplaeno dete ponaa manje racionalno nego kada nema emociju straha, a vama je vano da se dete, kada ostane samo u kui, ponaa upravo tako – racionalno.

Kada procenite da je dete dovoljno veliko da ostane samo kod kue, bitno je ispitati situaciju. Pitajte dete sledeih nekoliko pitanja, da biste se uverili moe li i da li sme da ostane samo kod kue:

1. Kako bi reagovao da neko pozvoni na vrata?
2. ta bi uinio da uoi poplavu ili poar?
3. Da li bi li otkrio nepoznatim osobama na telefon da je sam kod kue?
4. Kome sme da otvari vrata?
5. Kada vas treba odmah pozvati?
6. ta e raditi dok se roditelji ne vrate?

Pozdrav pre odlaska

Obavezno se javite pre izlaska. Ako mislite da se dete igra i da nee primetiti da ste vi na samo par minuta otili do prodavnice – rizikujete mnogo. Ukoliko primeti da vas nema, osetie se prevareno, nesigurno, uplaeno.

Ovu traumu e dugo pamtiti, a moe se dogoditi i iznenadna potpuna vezanost za vas. Zato, ma koliko dete bilo zaigrano u svojoj sobi, uvek mu jasno i glasno recite gde idete i kada ete se vratiti (na primer: “Idem do prodavnice, vraam se za nekoliko minuta”).

Predlozi za zabavu

Omoguite detetu da se zabavi bez vas tako to ete mu pripremiti omiljene crtane filmove, ili igre u kojima uiva. Takoe, podsetite ga ime se sve moe igrati i kako se sve zabaviti dok se vi ne vratite. Moete mu dati predlog i za male zadatke, posebno ukoliko u tim aktivnostima ono uiva (da vam neto nacrta, na primer).

Pravila sigurnosti

Ukoliko vae dete poznaje osnovna pravila sigurnosti, sigurno e se oseati bolje kada ostane samo, ali ete i vi imati vie poverenja da e sve biti u redu dok se ne vratite. To ne znai da treba da raunate da e dete umeti da se snae u sluaju svih neprijatnih, nepredvienih situacija, ve da ste ispunili sve uslove da njegov boravak bez vaeg nadzora bude bezbedan.

Source link

Nekretnine Srbija besplatni oglasi

Similar Articles

Оставите одговор

Top