Ovde ste
Home > Ekonomija > Stigla etiri zahteva: Uloi novac i dobije dravljanstvo

Stigla etiri zahteva: Uloi novac i dobije dravljanstvo


Podgorica — Sekretarijat za razvojne projekte Crne Gore dobio je ukupno etiri aplikacije za sticanje crnogorskog pasoa u okviru programa ekonomskog dravljanstva.


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos, sashr

Foto: Depositphotos, sashr

Iz Sekretarijata su za podgorike “Vijesti” rekli da su za prvu aplikaciju, koju su dobili u oktobru, nakon pregleda uputili zahtev za dopunu nedostajue dokumentacije u skladu sa zakonom o upravnom postupku, te da su dobili jo tri zahteva koji su takoe u proceduri obrade.

Dodaje se da iz Sekretarijata nisu naveli imena aplikanata, podseajui da aplikacija sadri line podatke osoba koje nisu dravljani Crne Gore i koji ne mogu biti javni. Projekat ekonomskog dravljanstva crnogorske vlade poeo je u januaru, a iz izvrne vlasti su obeali da e imena svih koji dobiju paso Crne Gore kroz ovaj program biti dostupna javnosti, napominje se u informaciji.

Ukupno e biti dostupno oko dve hiljade pasoa. Vladin plan je da zainteresovani za crnogorski paso ulau u razvoj projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i preraivake industrije, odnosno za projekte za koje izvrna vlast da saglasnost.

Aplikant moe da stekne dravljanstvo ako je na namenski raun poloio 100.000 evra za razvoj manje razvijenih optina, ili ako je na namenski raun uplatio najmanje 450.000 evra za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici ili primorskom regionu, ili iznos od najmanje 250.000 evra za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u severnom ili centralnom regionu Crne Gore, osim Podgorice.

Aplikant mora da poloi 15.000 evra za sebe, po 10.000 za najvie etiri lana porodice i po 50.000 za svakog narednog lana porodice, podseaju Vijesti.

Source link

Nekretnine Srbija besplatni oglasi

Slični

Оставите одговор

Top