Ovde ste
Home > Život > Srpski dinar danas slavi 146. roendan: Da li znate ko se nalazio na prvoj kovanici? – Vesti – ivot

Srpski dinar danas slavi 146. roendan: Da li znate ko se nalazio na prvoj kovanici? – Vesti – ivot


Srpski dinar danas slavi 146. rodjendan, kao stabilna valuta koja prema oceni vodeih svetskih investicionih banaka, nije ni precenjena ni potcenjena, a to je garancija za poverenje gradjana u nacinalnu valutu.


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos/eivanov

Foto: Depositphotos/eivanov

Krupan korak u uspostavljanju i razradi novanog sistema Srbije desio se 1873. godine, kada je za vreme vladavine kneza, a kasnije srpskog kralja, Milana Obrenovia (1868–1889) donet Zakon o kovanju srpske srebrne monete. Ovaj zakon je usvojen u Skuptini 29. novembra 1873. godine, po starom, odnosno 12. decembra po novom kalendaru, a knez Milan ga je potvrdio ve narednog dana.

U skladu sa ovim zakonom, 1875. godine iskovan je prvi dinar u srebru s likom kneza Milana na aversu, u apoenima od 50 para, 1 i 2 dinara. Novani sistem, po ovom zakonu, zasnivao se na naelima i odredbama Pariske novcane konvencije iz 1865. godine, na osnovu koje je stvorena Latinska monetarna unija. Iako Srbija formalno nije pristupila Konvenciji, prvi dinar je, shodno njenim odredbama, imao isti sadraj srebra, teinu i dimenzije kao i franak, odgovarajui srebrni novac Francuske i ostalih zemalja lanica Konvencije.

Znaaj pomenutog zakona jeste u tome to se njime, prvi put nakon srednjovekovnog perioda, uvodi samostalnost novanog sistema u zemlji, iako je Srbija jo uvek bila u formalno vazalnom odnosu prema otomanskoj vlasti, podseaju iz Narodne banke Srbije. Prva novcania izdata u Srbiji vezuje se za poetak rada Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, koji je 2. jula 1884. bio obeleen izdavanjem novanice od 100 dinara, plative u zlatu, izradjene po klieu za rezervnu novanicu od 100 franaka Narodne banke Belgije. Serija novanica koja je prethodila pomenutom izdanju, tampana 1876. uz saglasnost Glavne dravne blagajne Kneevine Srbije, bila je namenjena finansiranju srpsko-turskog rata, ali nikada nije putena u opticaj. Meutim, tek je sa izdavanjem novcanice od 10 dinara 1885. godine, plative u srebru, gradjanstvo steklo poverenje u papirni novac, ije korienje od tada, postepenim uvodjenjem u opticaj novih novanica razliitih nominalnih vrednosti, postaje praksa.

Dinar je bila valuta u Kraljevini Jugoslaviji, socijalistikoj Jugoslaviji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, a Srbija ga je zamenila srpskim dinarom, dok Crna Gora evrom. Tokom perioda hiperinflacije, 1993. godine, Savezna Republika Jugoslavija izdala je veliki broj novanica sa enormnim nominalnim vrednostima. Posle reforme sprovedene poetkom 1994, okonan je period neobuzdane inflacije.

Narodna banka Jugoslavije u periodu od 2000. do 2002. godine izdaje i puta u opticaj novu seriju novanica izmenjenog i unapreenog dizajna, nastalu primenom najsavremenije tehnologije. U ovom periodu dinar je vraen na meunarodnu scenu, jer posle vie od jedne decenije ponovo postaje konvertibilan. Sa nestankom nove dravne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodna banka Jugoslavije prerasta u Narodnu banku Srbije, koja emituje novanice namenjene opticaju na teritoriji Republike Srbije.

Tradicija upotrebe novca na prostorima dananje Srbije veoma je duga i see u daleku prolost. Najstariji primerci poticu iz VI-V veka p.n.e. Prvi pomen “srpskih dinara” nalazi se u arhivskim dokumentima krajem 1214. godine, u vreme Stefana Prvovencanog. Meutim, dosadanja istraivanja upuuju na kralja Radoslava (1227–1234), koji se smatra prvim srpskim vladarem koji je kovao sopstveni novac.

Danas su u opticaju novanice i kovanice sa znamenitim likovima iz nae kulture, nauke i umetnosti, poput Vuka Stefanovia Karadia, Petar Petrovia Njegoa, Nikole Tesle,a pesnik i slikar ura Jaki, bio je jedan od poznatih Srba koji su oslikali novanice, kao i Paja Jovanovi.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top