Ovde ste
Home > Ekonomija > Beogradski aerodrom: Gradi se nova pista, hotel, tržni centar i podzemna stanica BG voza

Beogradski aerodrom: Gradi se nova pista, hotel, tržni centar i podzemna stanica BG voza


Beograd — Planom detaljne regulacije za aerodrom Nikola Tesla planirana je gradnja još jedne umetnute piste.


Izvor: eKapija

Foto: Epa,KOCA SULEJMANOVIC

Foto: Epa,KOCA SULEJMANOVIC

Planom je predviđena gradnja hipermarketa, autlet i ritejl parkova, hotela, kongresno-poslovnog centra. U okviru kompleksa je planirana i podzemna železnička stanica.

Inicijativu za izradu Plana pokrenulo je AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd. Za deo planskog obuhvata koji se odnosi na postojeći kompleks aerodroma, na bazi inovirane strategije razvoja koja je do 2043. godine definisala rekonstrukciju postojeće poletno sletne staze i uvođenje umetnute poletno-sletne staze, koncesionar i operater aerodroma Nikola Tesla Beograd VINCI Airports Serbia (Belgrade Airport doo Beograd) je izradio prostorno-programsko rešenje kojim je definisan razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom postojećeg kompleksa aerodroma, piše “eKapija”.

U okviru celine I planirane su površine za privredne zone, kao što su logistički centri, špedicija, privredni parkovi i skladišta.

Celina II obuhvata blokove ostalih namena, u okviru kojih su planirane površine za komercijalne sadržaje, privredne zone i posebno izdvojen kompleks Muzeja vazduhoplovstva.

Planirani su veći trgovinski formati: hipermarketi, outlet i retail parkovi, tržni centar, izložbeno-prodajni saloni, hoteli i kongresno-poslovni centar.

– Imajući u vidu blizinu auto-puta i planiranu saobraćajnu opsluženost, kao i deficit pratećih sadržaja uz kompleks aerodroma, ove dve celine imaju najveći razvojni potencijal u planskom obuhvatu – navodi se u Planu.

U okviru celine III planirane su javne saobraćajne površine u okviru kojih je definisan postojeći kompleks aerodroma Nikola Tesla, kao i javne zelene površine (zaštitni zeleni pojas aerodroma).

Celina IV obuhvata blokove spontano nastale stambene izgradnje u kontaktnom području postojećeg kompleksa aerodroma i prostora planiranog za budući razvoj aerodroma (celine III i V), i teritoriju južno od Vojvođanske i Surčinske ulice. Planom su definisani uslovi za sanaciju dela neplanske izgradnje, dok novi kapaciteti izgradnje i komunalne infrastrukture nisu dozvoljeni.

Celina V obuhvata planirane javne površine namenjene kompleksu za razvoj aerodroma i javne zelene površine – zaštitni zeleni pojas. Površina je rezervisana za izgradnju druge poletno-sletne staze (PSS2) sa pripadajućom infrastrukturom, novog putničkog terminala, pratećih servisnih, logističkih i tehničkih sadržaja. U okviru ove celine planirani su objekti i sadržaji železničke infrastrukture (dvokolosečna pruga, putnička i teretna železnička stanica, manipulativni koloseci).

Predloženom granicom Plana detaljne regulacije obuhvaćen je postojeći kompleks aerodroma Nikola Tesla, područje planirano za dalji razvoj aerodroma, zaštitne zone aerodroma, deo područja spontano nastale stambene zone i prostor planiran za privredne i komercijalne sadržaje u delu južno od auto-puta. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 1869.6 hektara.

Planirani saobraćajni koridori i granice zona zaštite aerodromskih kompleksa uslovili su osnovnu podelu na pet prostornih celina, u okviru kojih su grupisane karakteristične namene i sadržaji.

Planom je definisan kompleks aerodroma, koji u skladu sa specifičnim sadržajima i namenama, čini više funkcionalnih zona.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top