Ovde ste
Home > Ekonomija > Na kasu samo s mobilnim: U kupovinu emo uskoro ii bez novanika, stie nov sistem plaanja

Na kasu samo s mobilnim: U kupovinu emo uskoro ii bez novanika, stie nov sistem plaanja


Beograd — Graani Srbije uskoro e moi meu prvima u Evropi da plate robu skenirajui pametnim telefonima kju-ar kod (QR code) sa proizvoda.


Izvor: Blic.rs

Foto: Depositphotos, gpointstudio

Foto: Depositphotos, gpointstudio

Nastavak irenja mree usluga instant plaanja izgledae tako da e u svakoj prodavnici biti mogue plaanje putem telefona i kju-ar koda.

Ovo je posebno vano za trgovce koji e na ovaj nain istog trenutka dobiti novac za prodatu robu umesto da ekaju po nekoliko dana, kako je to inae sluaj kada se plaanje obavlja karticama, saoptili su iz Narodne banke Srbije.

irenjem novih usluga u oblasti e-plaanja smanjuje se koliina kea u opticaju, to je praksa u brojnim razvijenim zemljama sveta. Za lidera po tom pitanju smatra se vedska, koja je zacrtala plan da do 2023. godine postane drutvo skoro bez gotovine, prenosi Blic.

“Svako unapreenje poslovanja i savremeniji nain plaanja su dobra vest. Problem je jedino pismenost stanovnitva koja je kod nas niska, naa deca ni u koli ne ue nita o tome, mnoga mesta nemaju dodira sa novim tehnologijama. NBS treba da se postara da to sistemski bude dobro ureeno. Graani koji se ve snalaze sa novim tehnologijama ovaj nain plaanja e preuzeti odmah, jer je sve bre i kontrola trokova je lagana, oni koji se u tome ne snalaze normalno da e se u poetku ustruavati”, rekao je Milan Kovaevi, ekonomski analitiar.

U NBS kau da je pri kraju ceo postupak instalacije ovakvog naina plaanja.

“Re je o neemu to je i za Evropsku uniju praktino tek u planu, dok naa zemlja na ovom sistemu plaanja uveliko radi”, istie Dragana Stani, viceguverner NBS.

Kada je re o sigurnosti ovog tipa plaanja, ustanovljena su pravila ta tano treba da sadri kju-ar kod i ceo sistem oslanja se na iskustva, praksu, domae i meunarodne zakone. Svakoj dravi je u interesu da ima to manje gotovine jer upotreba kea, osim rizika da bude ukraden, zahteva skupe procedure uvanja, transporta i skladitenja.

Nacionalna strategija Republike Srbije za mala plaanja 2019-2024, izmeu ostalog, predvia duplo vei rast elektronskog i mobilnog bankarstva u zemlji.

“U Kini ve odavno sve moete da uradite preko telefona. Kada recimo rentirate auto, sve to inite preko aplikacije, samo doete na dogovorenu lokaciju i kola vas ekaju. Sa druge strane manje novca u opticaju kod nas NBS-u pravi veliku utedu. Ipak moramo urediti jo neke stvari, ubrzati sva plaanja i NBS bi trebalo racionalnije da koristi devize. Kod nas da prebacite novce sa jednog na drugi devizni raun u bankama je skupo, zbog ega graani diu pare, stavljaju ih u torbu i nose u drugu banku. Bilo bi dobro i da se olaka i promet izmeu suseda sa kojima imamo jako veliku trgovinsku razmenu i koji imaju druge valute”, nastavio je Kovaevi.

U Srbiji se svakog meseca izda najmanje 15 miliona rauna, za struju, telefon, infostan i druge usluge koje graani plaaju. Plaanje telefonom, odnosno skeniranjem kju-ar koda, samo je jedan od naina da se izbegne dugo stajanje u redovima pre alterima. Broj plaanja karticama na internetu u proloj godini bio je devet miliona u Srbiji, to je za milion vie u odnosu na 2018. godinu. Najvie plaanja bilo je na domaim sajtovima, odnosno u onlajn prodavnicama, oko 4,7 miliona.

Kada je re o bezgotovinskom plaanju, za samo godinu dana, od sredine 2018. do polovine prole godine, uvean je broj pos-terminala za 13 odsto, odnosno za oko 10.000. Vlade mnogih zemalja u zapadnoj Evropi donose zakone kojima se gotovina skoro u potpunosti iskljuuje iz opticaja.

Kina kao jedna od najveih i najbre rastuih ekonomija stvorila je dugogodinji plan za oslobaanje od papirnog novca i potpuno prebacivanje na elektronsko plaanje. Ovaj trend nije zaobiao ni najugroenije slojeve drutva, pa tako ve pet godina prosjaci na ulicama Kine novac mogu da prikupljaju putem elektronskog plaanja i itanja kju-ar kodova sa smart telefona. Svako ko poeli da udeli neto novca prosjacima u Kini to sada moe uiniti preko svog smart telefona, skenirajui kju-ar kod koji se nalazi kod prosjaka i na taj nain im pomoi.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top