Ovde ste
Home > Ekonomija > PwC u Davosu: Najvei pesimizam direktora svetskih kompanija od 2012.

PwC u Davosu: Najvei pesimizam direktora svetskih kompanija od 2012.


Davos — Generalni direktori kompanija iz 83 zemlje sveta pokazuju na poetku nove decenije rekordne nivoe pesimizma u pogledu globalne ekonomije.


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos/Arsgera

Foto: Depositphotos/Arsgera

To su pokazali rezultati istraivanja revizorsko-konsultantske kue PwC (Prajsvoterhaukupers), koji su predstavljeni sino na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

ak 53 odsto od ukupno 1.581 anketiranih svetskih direktora predvia pad stope privrednog rasta u 2020, to predstavlja rast u odnosu na 29 procenata u 2019. i na samo pet posto u 2018. godini.

Ovo je najvii nivo pesimizma od 2012, kada je PwC prvi put postavio ovo pitanje u svom globalnom istraivanju, navodi se u saoptenju kompanije.

S druge strane, broj generalnih direktora koji predvia porast stope privrednog rasta je opao sa 42 odsto, koliko je iznosio 2019, na samo 22 procenta 2020. godine.

Pesimizam generalnih direktora je posebno zastupljen u Severnoj Americi (63%), Zapadnoj Evropi (59%) i na Bliskom Istoku (57%), gde poslovni lideri predviaju nii globalni rast u nastupajuoj godini.

“Uzevi u obzir sveprisutnu neizvesnost u pogledu trgovinskih tenzija, geopolitike probleme i nedostatak dogovora u vezi sa reavanjem klimatskih promena, uopte ne iznenauje pad nivoa optimizma u pogledu privrednog rasta – iako iznenauju promene u stavu prema celoj situaciji”, izjavio je Bob Moric, globalni predsednik kompanije PwC.

Generalni direktori nemaju pozitivno miljenje ni o izgledima njihovih kompanija u godini koja je pred njima, jer je samo 27 odsto “veoma sigurno“ u rast svojih kompanija, to je najmanji procenat jo od 2009. i pad u odnosu na lanjskih 35 procenata.

Kina i Indija najvei optimisti

Kod trenda opadanja optimizma u celom svetu prisutne su ozbiljne oscilacije u zavisnosti od zemlje. Kina i Indija pokazuju najveu dozu optimizma meu najvanijim ekonomijama sa 45 posto i 40 odsto, respektivno, slede SAD sa 36 procenata, Kanada sa 27, Ujedinjeno Kraljevstvo sa 26, Nemaka sa 20, Francuska sa 18 i na poslednjem mestu Japan sa samo 11 odsto direktora koji su prilino sigurni u rast prihoda u 2020.

Sjedinjene Amerike Drave su se odrale kao vodee trite za ulaganje, od koga 30 posto generalnih direktora oekuje ostvarenje rasta u narednih 12 meseci, dok 29 procenata njih oekuje rast od Kine.

Meutim, postojei trgovinski konflikti i politike tenzije su ozbiljno umanjili privlanost SAD za generalne direktore u Kini.

Tokom 2018. godine 59 procenata generalnih direktora iz Kine je izabralo SAD kao jedno od tri kljuna trita za rast i razvoj, dok je u 2020. ovaj procenat dramatino opao na samo 11 odsto. Gubitak za SAD je dobitak za Australiju jer sada 45 posto kineskih direktora, u odnosu na devet procenata od pre dve godine, smatra Australiju jednim od tri kljuna trita za ostvarivanje rasta.

Ostale zemlje koje ine prvih pet trita za ostvarenje rasta su iste kao i prethodne godine – Nemaka (13%), Indija (9,0%) i Ujedinjeno Kraljevstvo (9,0%).

Najvee pretnje po rast kompanija

Kada su 2019. godine generalni direktori upitani da navedu najvee pretnje po rast njihovih kompanija, neizvestan privredni rast se naao tek na 12. mestu. Meutim, ove godine je skoio na treu poziciju, odmah iza trgovinskih konflikta i viegodinje preoptereenosti regulativom, koja je ponovo na vrhu liste razloga za zabrinutost poslovnih lidera u svetu.

Generalni direktori su izuzetno zabrinuti zbog sajberkriminala, klimatskih promena i tete koja je naneta ivotnoj sredini. Meutim, uprkos sve veem broju ekstremnih vremenskih pojava i intenzivnoj debati o ovoj temi, znaaj drugih pretnji i dalje zasenjuje klimatske promene, koje se za poslovne lidere jo uvek ne nalaze u prvih deset pretnji po rast i razvoj.

Takoe vie od dve treine uesnika ankete na globalnom nivou smatra da e vlade uvesti nove zakonske propise kako bi se regulisao sadraj na internetu i drutvenim mreama i prekinula dominacija tehnolokih kompanija.

Mada generalni direktori smatraju da je nedostatak kljunih vetina i dalje najvea pretnja po rast i iako se slau da prekvalifikacija/dodatno osposobljavanje zaposlenih predstavlja najbolji nain za prevazilaenje tog problema, injenica je da ne ostvaruju neki napredak na tom planu jer je samo 18 odsto njih izjavilo da je ostvarilo “znaajan napredak“ u pogledu uvoenja programa dodatnog osposobljavanja zaposlenih. Isto miljenje dele i zaposleni. U zasebnoj anketi koju je sprovela kompanija PwC, 77 procenata od 22.000 radnika irom sveta je izjavilo da bi voleli da naue nove vetine ili da se prekvalifikuju, dok samo 33 odsto smatra da im je data mogunost da razviju digitalne vetine izvan svojih uobiajenih radnih zaduenja.

Uticaj klimatskih promena

I na kraju, iako ne svrstavaju klimatske promene meu prvih deset razloga za zabrinutost, sve vie generalnih direktora ceni preduzimanje mera da se smanji ugljenini otisak.

U odnosu na pre deset godina sada postoji dvostruko vea verovatnoa da e se generalni direktori “potpuno sloiti“ da e investiranjem u inicijative o klimatskim promenama unaprediti dobru reputacionu poziciju (30% u 2020. godini u odnosu na 16% u 2010. godini).

Danas 25 odsto generalnih direktora, naspram 13 procenata 2010, smatra da inicijative o klimatskim promenama rezultiraju novim mogunostima za njihove kompanije u pogledu proizvoda i usluga.

Najdramatinija promena je registrovana u Kini, gde je 2010. godine samo dva odsto generalnih direktora smatralo da klimatske promene predstavljaju mogunosti, dok se ovaj procenat u 2020. popeo na 47 procenata, zakljuuje se u istraivanju PwC-a.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top