Ovde ste
Home > Ekonomija > Otporan na mine i rune raketne bacae: FAP pravi novo domae borbeno vozilo

Otporan na mine i rune raketne bacae: FAP pravi novo domae borbeno vozilo


Beograd — U fabrici FAP u Priboju u izradi je funkcionalni model novog domaeg borbenog vozila koje po odlikama moe da se svrsta u lake oklopne transpotere.


Izvor: Beta

Foto: Ministarstvo odbrane

Foto: Ministarstvo odbrane

Oni se u savremenoj terminologiji nazivaju MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) vozila, pie portal Balkanska bezbednosna mrea.

Re je o transportnom vozilu velikih dimenzija ija balistika zatita daje anse posadi i ukrcanim vojnicima da preive nailazak na minu ili dejstva iz zasede, ukljuujui rune raketne bacae.

Domai projekat po uzoru na svetska reenja bie izraen na asiji standardnog vojnog terenskog vozila a za te potrebe izabran je FAP 2228, formule 6×6 i nosivosti est tona.

Taj kamion je takoe jedna od novina u naoruanju Vojske Srbije. Njegov razvoj zavren je 2013. godine kada je prototip predat na zavrne provere i dve godine kasnije potpisan je akt o usvajanju u naoruanje. Nulta serija predata je VS 2018. godine.

Portal navodi da je predvieno da novo vozilo bude zatieno elinim ploama koje mogu da obezbede prevoz ukrcanog odeljenja, u skladu sa karakteristikama MRAP vozila.

“Ta skraenica je postala oznaka posebne kategorije borbenih vozila nastalih u SAD 2007. kada su za potrebe snaga angaovanih u ratu protiv terorizma u Avganistanu i Iraku naruena efikasna reenja koja su trebala da poveaju anse za preivljavanje vojnika u patrolama i zatiti konvoja, baza i naselja… Na bazi terenskih vozila i komercijalnih kamiona projektovane su od SAD do Turske i Rusije desetine modela vozila MRAP”, dodaje se.

Portal podsea da se u Srbiji u kategoriju MRAP vozila moe svrstati prvi model Lazara 1 iz 2008. godine, koji nije uao u naoruanje ali koji je posluio kao osnova za aktuelni model koji polako stie do jedinica VS.

“Lazar 3 sada ulazi u naoruanje peadijskih bataljona VS, ali za sada je izraeno samo est vozila 2016. koja su u 41. bataljonu i uskoro se oekuje sledeih est vozila za 21. bataljon. Samo 12 vozila ekvivalent su jedne ete, a VS ima osam peadijskih bataljona sa po tri ete. ak i ako se preoruanje predvia samo za prioritetne jedinice razmetene na jugu Srbije dinamika proizvodnje Lazara 3 veoma je niska”, ocenjuje se u tekstu Balkanske bezbednosne mree.

Dodaje se da su upravo vreme potrebno za izradu i cena moda neki od razloga zbog koga se razvoj domaeg borbenog vozila sada vraa nazad na MRAP, koji moe da se za manje para proizvede u veoj koliini u saradnji klastera koji ine FAP, proizvoa asije FAP 2228 i finalista i Zastava – Tervo zaduena za izradu balistikih ploa.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top