Ovde ste
Home > Ekonomija > Fond za nauku u Srbiji vei za 46,3 odsto

Fond za nauku u Srbiji vei za 46,3 odsto


Beograd — Srbija je poslednjih pet godina poveala budet za nauku za 46,3 odsto, kae ministar prosvete Mladen arevi.


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos, alexraths

Foto: Depositphotos, alexraths

On je, na danima Objedinjenog instituta za nuklerna istraivanja (Dubni) koji se odravaju u SANU u Beogradu, rekao da je ministarstvo sprovelo kompletnu reformu sistema finansiranja naunih istraivanja i da se sa projektnog finansiranja prelo na institucionalno.

Podsea da je prvi konkretan korak u toj reformi napravljen u decembru 2018. godine, kada je usvojen Zakon o Fondu za nauku, a da je osnovna namera bila da se kompletna procedura i upravljanje projektnim pozivima odvija preko Fonda za nauku.

Ministar je podsetio da je Vlada Srbije usvojila Strategiju pametne specijalizacije i Strategiju za razvoj vetake inteligencije. “Fond za inovacionu delatnost kontinuirano raspisuje pozive za programe koji podravaju saradnju nauke i privrede”, naglasio je arcevi i dodao da se ulae u nauno-tehnoloke parkove u Srbiji.

Navodi da je povean kapacitet parka u Beogradu, u Nauno-tehnoloki park u Novom Sadu uloeno 23,9 miliona evra, za park u Niu 10 miliona evra, da je za opremanje parka u aku izdvojeno 2,7 miliona evra.

“Naih 446 organizacija uestvuje u 311 evropskih projekata u okviru Horizonta 2020 programa sa ugovorenim budetom od 102,6 miliona evra”, naglasio je on.

Finansiraju se, kako je rekao, i novi projekti sa Kinom u oblasti biomedicine, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, robotike i mainstva, zatite ivotne sredine.

Objedinjeni institut za nuklearna istraivanja, koji se nalazi u Dubni bavi se izuavanjem fundamentalnih svojstava materije. Ima 18 lanova, a od evropskih zemalja lanice instituta su Rumunija, Bugarska, Poljska, Slovaka, eka, a pridrueni lanovi su Nemaka, italija, Maarska i Srbija.

Kapitalni ureaji u ovoj instituciji su nuklearni reaktor, tri jonska izvora i najnoviji ureaj – Nukletron.

U Institutu je zaposleno oko 4.200 istraivaa, od kojih su 1.200 istraivaa ostalo su inenjeri i tehniari. Institut je osnovan 1956. godine, a Srbija se pridruila aktivnostima tog institruta 1994. godine, a od 2007. godine postaje pridrueni lan.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top