Ovde ste
Home > Ekonomija > Kompleks od 257.000 m2: Fabrika u Novoj Pazovi na korak do poetka gradnje

Kompleks od 257.000 m2: Fabrika u Novoj Pazovi na korak do poetka gradnje


Objavljeno je idejno reenje kompleksa za remont avionskih motora MTU Maintenance Serbia u Novoj Pazovi.


Izvor: eKapija

Foto: Depositphotos, nenovbrothers

Foto: Depositphotos, nenovbrothers

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zatitu ivotne sredine oglasio je javni poziv za prezentaciju Urbanistikog projekta sa urbanistiko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju kompleksa za remont aviona MTU Maintenance Serbia.

Investitor projekta je MTU Maintenance Serbia Novi Beograd, urbanistiki projekat izradio je Page Consortium Beograd, a idejno reenje preduzee Energogroup, takoe iz iz Beograda, pie eKapija.

Projektom se predvia ureenje i izgradnja kompleksa u okviru kojeg su planirani objekti za remont motora aviona sa prateim objektima, infrastrukturom i zatitnim dekorativnim zelenilom. Ukupna povrina obuhvaena granicom Urbanistikog projekta je 256.872 m2.

Prema dokumentaciji, lokacija za gradnju nalazi se u graevinskom podruju centralne radne zone optine Stara Pazova. Kompleks sa severoistone strane izlazi na planiranu javnu saobraajnicu ulicu Nova 4, dok sa jugoistone strane izlazi na postojei lokalni put.

Planirana je izgradnja 21 objekta sa internim saobraajnicama. Glavni objekat za remont motora aviona planiran je na povrini od oko 41.000 m2 sa montanom betonskom konstrukcijom, fasadnim panelima i slaganim sistemom krova, a u njegov sastav ui e tehniki blok, administrativni deo, kantina i kuhinja.

Pratei objekti podrazumevaju dve portirnice, pet nadstrenica za puae, biciklarnike, autobusko stajalite, gasnu merno-regulacionu stanicu, razvodno postrojenje, tankove za CO2 i O2, hidrantsku mreu…

Projektovane su i prpristupne saobraajnice, gradnja najmanje 330 parking mesta, prikljuenje kompleksa na instalacije vodovoda, kanalizacije, gasa, TT instalacije i struju, prikljuak za sanitarnu vodu i izgradnja rezervoara za protivpoarne potrebe.

Urbanistiki projekat nalazi se na javnom uvidu do 2. aprila 2020, a u skladu sa trenutnom epidemiolokom situacijom u zemlji, moe se obaviti samo elektronskim putem.

Podsetimo, kompanija MTU saoptila je sredinom prole godine da oekuje da e proizvodnja u Srbiji krenuti poetkom 2022. godine.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top