Ovde ste
Home > Ekonomija > Mali: Sutra isplata cele martovske penzije uveane za 4.000

Mali: Sutra isplata cele martovske penzije uveane za 4.000


Beograd — Ministar finansija Sinia Mali najavio je da e sutra, 10. aprila poeti isplata cele martovske penzije koja e biti vea za jednokratnu pomo od 4.000 dinara.


Izvor: B92

Foto: Tanjug, Dragan Kujundzic

Foto: Tanjug, Dragan Kujundzic

“Doneta je odluka da martovska penzija nee biti isplaivana u dva dela, ve odjednom i to zajedno sa obeanom pomoi”, rekao je Mali.

Prema njegovim reima, najstariji sugraani, apsolutno su zasluili da budu podrani i finansijskom potporom u ovako tekim trenucima.

“Odgovornost koju su pokazali tokom vanrednog stanja, uvajui, pre svega svoje ivote, ali i na zdravstveni sistem i dravu je zaista ogromna i moe da poslui kao primer drugima. Znam da im nije lako, ali ih molim da izdre zbog svoje dobrobiti”, poruio je Mali.

Mali je podsetio da je u vanrednim okolnostima republiki budet dobio sasvim jednu novu ulogu.

“Najvaniji zadatak budeta tokom pandemije izazvane virusom korona danas je da finansira trokove borbe za ivote i zdravlje graana Srbije i mi to upravo inimo. Budet treba da ima vanu ulogu u umanjenju ekonomskih trokova za ugroene grupe graane i socijalno osetljive grupe ljudi”, rekao je on.

Ministar je podsetio da su obezbeeni i svi birokratski uslovi da penzija na kune adrese stigne na vreme.

Oni koji penzionerske ekove primaju preko tekuih rauna, penzije e dobiti sutra, dok istog dana poinje i isplata na kune adrese koja e trajati nekoliko narednih dana.

“Pored pozivanja banke telefonom i traenja da vam se penzija donese na kunu adresu, postoji i mogunost da putem ovlaenja omoguite nekom da podigne vau penziju. On e to uraditi u vae ime i za va raun, uz posedovanje svoje i vae line karte. To ovlaenje moe biti napisano u slobodnoj formi i nije potrebna bilo kakva overa kod notara”, pojasnio je ministar.

Mali je istakao da su se penzioneri ve snali i da njihove prinadlenosti iz banaka preuzimaju sinovi, keri ili bliski i dalji roaci. Tu su, kae, i volonterske slube pri optinama koje su takoe u slubi najstarijima.

On je napomenuo da su penzije poetkom ove godine uveane za 5,4 odsto kao i da se, ove godine, po prvi put pomo penzionerima isplauje u prvoj polovini kalendarske godine.

Ova mera ni na koji nain ne ugroava fiskalnu i makroekonomsku stabilnost Srbije, napomenuo je on.

“Srbija je finansijski stabilna i ekonomski snana zemlja, ak i u uslovima pandemije. Vlada je morala svakako da preusmerava i izdvoji dodatna sredstva iz budeta za sprovoenje mera zdravstvene zatite stanovnitva a u najskorije vreme krenue sprovoenje ekonomskih mera za ublaavanje posledica u privredi”, rekao je ministar finansija.

Prema njegovim reima, ono to naa zemlja ini, ne radi mimo sveta, ve to rade i druge drave, a to je da sauva stanovnitvo i podri svoju privredu.

“Ako i bude poveanih trokova, deficita ili javnog duga, to nee biti u tom obimu da ugrozi fiskalnu stabilnost zemlje. Srbija ima zdrave finansije i one su u stanju da taj teret izdre”, poruio je on.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top