Ovde ste
Home > Sport > FSS odluio: U Superligu ulazi ko najvie plati

FSS odluio: U Superligu ulazi ko najvie plati


Odbor za hitna pitanja FSS odluio je da se upranjena mesta u Superligi ubudue kupuju.


Izvor: B92

Foto: GekaSkr/depositphotos

Foto: GekaSkr/depositphotos

FSS je nedavno posle konsenzusa klubova odluio da skrati tekuu sezonu Superlige na preostala etiri kola regularnog dela ampionata.

Nije zvanino odlueno da li e svejedno ispasti dva najslabije rangirana tima, a trei igrati bara sa ekipom iz Prve lige, ali se uveliko spekulie da e SL biti proirena na 20 uesnika.

To znai da niko nee ispasti iz SL, a da e se prikljuiti etiri ekipe iz Prve lige.

Meutim, to ne znai da e se plasirati etiri najbolje rangirana drugoligaa, jer pojedini timovi ne ispunjavaju uslove igranja u SL, a postoji mogunost i da se neki od aktuelnih superligaa povue iz takmienja.

Tako je FSS odluio da se eventualna slobodna mesta popunjavaju na sledei nain:

* kada se pojavi slobodno mesto ili mesta, strune slube e objaviti javni poziv za podnoenje obavezujuih ponuda klubova, a rok ne moe biti krai od dva, niti dui od pet dana od trenutka objavljivanja javnog poziva.

* ponudu mogu da podnesu svi klubovi uesnici neposredno nieg stepena takmienja u odnosu na ligu u kojoj se pojavilo slobodno mesto ili mesta.

* ponuda kluba podnosi se u pisanoj formi i mora da sadri iznos novane naknade izraene u dinarima koju je klub spreman da plati kao najbolji ponua kako bi stekao pravo da se takmii u konkretnoj ligi.

U sluaju da je nedovoljan broj klubova podneo ponudu, popupnjavanje slobodnih mesta bie doneto uzimajui u obzir interes nesmetanog odvijanja konkretnog fudbalskog takmienja i interes razvoja fudbala u lokalnoj samoupravi sa ije teritorije dolaze klubovi.

Oni koji na osnovu ovakvih odluka “popune” odreeno mesto moraju da ponuenu novanu naknadu uplate najkasnije sedam dana pre poetka takmienja.

Ukoliko to ne uine bie izbaeni dva stepena nie od takmienja u koje su hteli da stupe.

Ove odluke su objavljene u zvaninom glasilu FSS listu “Fudbal”, a potpisao ih je predsednik FSS Slavia Kokeza.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top