Ovde ste
Home > Ekonomija > Prva ovek-maina stie u grad na Moravi: Raspisan konkurs za kupovinu dvorunog robota

Prva ovek-maina stie u grad na Moravi: Raspisan konkurs za kupovinu dvorunog robota


aak — Gradska uprava u aku objavila je konkurs za kupovinu robota namenjenog Nauno tenolokom parku u ovom gradu.


Izvor: RINA

Foto: Depositphotos, iLexx

Foto: Depositphotos, iLexx

U pozivu za dostavljanje ponuda navodi se da je re o dvorunom kolaborativnom robotu mase 38 kilograma, i dodaju se druge karakteristike.

“Robotske ruke treba da imaju jednu integrisanu kameru, servo gripere i vakuumske hvataljke; grisana DeviceNet M/S fieldbus komunikacija; integrisana digitalna DeviceNet IO kartica sa 8 ulaznih i 8 izlaznih signala. Dohvat ruke robota je 559 mm, nosivost ruke robota je 500 grama; preciznost ponovljivosti programirane pozicije je 0,02 mm; nivo zatite IP 30; maksimalna brzina kretanja robotske ruke 1,5 m/s; napajanje robotskog sistema 100-240 VAC, 50-60 Hz”, navodi se na insternet stranici PrGrada aka.

Pored toga robot mora da zadovolji i est razliitih standarda sigurnosti. Kvalitet i kontrolu dobara izvrie ovlaeno lice imenovano od strane Grada aka.

U sluaju kvara ureaja ili bilo kakvih nepravilnosti u radu Ponua je duan da otkloni sve nepravilnosti u roku od 48 sati.

U sluaju da kvar ili nepravilnost u radu nije otklonjena u roku od 48 sati, ponua je duan da obezbedi zamenski ureaj istih ili boljih karakteristika. Garantni rok ne sme biti krai od 24 meseca, a vreme isporuke ne due od 50 dana.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top