Ovde ste
Home > Putovanja > Senii: Zbrinuemo i putnike koji se razbole u inostranstvu, imamo dva naina

Senii: Zbrinuemo i putnike koji se razbole u inostranstvu, imamo dva naina


Upravni odbor Nacionalne asocijacije turistikih agencija Srbije (YUTA) je na sednici zakljuio da su turistike agencije kadrovski i organizaciono spremne za realizaciju svih ugovorenih turistikih putovanja za predstojeu letnju turistiku sezonu.

Turistike agencije poee sa realizacijom ugovorenih turistikih putovanja prema veini drava u kojima tradicionalno borave nai turisti krajem juna i poetkom jula meseca, saoptila je YUTA. Pri tom e agencije voditi rauna o bezbednosti putnika i dodatno posvetiti panju to kvalitetnoj realizaciji ugovorenih putovanja u skladu sa propisima. Ovde konkretno misle na to da e nai nain da zbrinu i putnike kojima se tokom putovanja dogodi da se razbole od covida 19 poto takvi sluajevi nisu ukljueni u zdravstveno osiguranje osiguravajuih kua.

“Nigde u svetu nije ukljuena ni korona, ni SARS, ni HIV u putno osiguranje. Sve osiguravajue kue pokrivaju sve aktivnosti do sumnje na koronavirus, pa i samo testiranje na njega, ali kada se ustanovi da je u pitanju korona, onda to vie nije njihova nadlenost. Problem nastaje oko karantinskih trokova jer zakupi hotela su jako skupi i trokovi bi se kretali izmeu 100 i 150 evra dnevno po oveku, plus sve analize koje bi osiguranje pokrilo”, objanjava za b.92.net direktor YUTA-e Aleksandar Senii.

Kako je rekao za na portal, trenutno se razmatraju dve opcije kako bi se i taj problem reio.

“Ukoliko doe do razboljevanja naih putnika na turistikim destinacijama, probaemo da ih o troku RFZO obezbedimo prevoz za Srbiju gde bi posle bili u karantinu ili, kao to trenutno pregovaramo sa Grcima, da osiguravai zakupe neki karantinski prostor, a da Grci preuzmu deo trokova ztog zakupa. Do 15. juna emo imati protokole za zemlje EU, kao i tranzitne zemlje poput Makedonije i Hrvatske, pa emo vie znati.

Turistike agencije jo nisu sve poele da rade, dosta ih radi u skraenom kapacitetu i uglavnom daju informacije o zamenskim vauerima.

Kako kae Senii, jo nema ponude, pa nema ni tranje za aranmanima.

Foto: depositphoto/romablack

Foto: depositphoto/romablack

Nije bilo zatvaranja agencija

Prema njegovim reima, ni jedna agencija u Srbiji jo nije zatvorena, a nema ni naznaka za takvo neto. Meutim, ako se dogodi da na letnjoj destinaciji doe do zatvaranja hotela ili agencije posrednika, ili ovebooming, odnosno popunjenosti kapaciteta, to regulie Zakon o turizmu.

“Prema zakonu, agencije su dune da ponude smetaj u hotelima iste ili vie kategorije u istoj regiji, ali klijent moe da odlui da putovanje odloi za sledeu godinu”, istie Senii.

S.Vasi

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top