Ovde ste
Home > Putovanja > Od sledee nedelje Hrvatska otvara letnju turistiku sezonu

Od sledee nedelje Hrvatska otvara letnju turistiku sezonu


Foto: Depositphotos/ ryzhov

Foto: Depositphotos/ ryzhov

Nakon to je hrvatski ministar turizma izneo plan otvaranja letne turistike sezone, koji predvia da e do kraja maja putovanja biti olakana za Sloveniju, Austriju, Maarsku, eku i Slovaku, a tokom juna za Nemaku, Poljsku i za ostale zemlje koje imaju slino sigurnu epidemioloku situaciju, hrvatski turistiki sektor je putem Hrvatske udruge turizma izneo plan otvaranja turistikih objekta i preporuke za putovanja turista u Hrvatsku.

Plan otvaranja turistikih objekta predvia da e se do kraja maja otvoriti kampovi u Istri, Kvarneru i Dalmaciji te neki hoteli, a tokom juna oekuje se potpuno otvaranje veine hotela i svih ostalih turistikih usluga u destinacijama.

Hrvatske granice otvorene su za dolazak turista. Prilikom ulaska turisti moraju imati potvrdu rezervacije smetaja, i na granici dobijaju uputstva za siguran boravak u zemlji.

Foto: Depositphoto/	paulprescott

Foto: Depositphoto/ paulprescott

U izradi je i turistika aplikacija, kojom e gosti unapred moi da najavi svoj dolazak i koja e omoguiti da prelazak granice bude bri. Aplikacija e omoguiti da do kraja mjeseca bude uveden i “fast line” reim ulaska za turiste u Hrvatsku.

Tokom juna oekuje se i da e drave iz glavnih hrvatskih emitivnih trita omoguiti svojim graanima da nesmetano putuju u Hrvatsku i nazad, s obzirom na preporuke koje je izdala Europska komisija i injenicu da je Hrvatska jedna od drava s najmanjim brojem zaraenih osoba u Europi.

Hrvatski hotelijeri i turistiki delatnici doekuju spremni otvaranje sezone. Svi standardi sigurnosti boravka gostiju implementirani su u smetajne objekte, restorane i ostale turistike sadraje prema preporukama hrvatskih epidemiologa, Svetske zdravstvene organizacije i s obzirom na preporuke s kljunih emitivnih trita.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top