Ovde ste
Home > Putovanja > Bugarska ini sve da privue turiste: Nude ak besplatne suncobrane i lealjke

Bugarska ini sve da privue turiste: Nude ak besplatne suncobrane i lealjke


Foto: depositphoto/master2

Foto: depositphoto/master2

23 plae na bugarskom Crnomorju nudie besplatne suncobrane i lealjke – saoptila je u Sunevom bregu ministar turizma Nikolina Angelkova.

Pre poetka letnje turistike sezone, koja e prema procenama strunjaka i drave biti teka i drugaija od dosadanjih, ona je u naim morskim odmaralitima odrala seriju susreta sa predstavnicima turistikog sektora.

Prema prognozama na poetku godine oekivani rast turizma iznosio je 10 odsto, meutim neoekivana i nepredvidiva kriza izazvana koronavirusom je sve zaas promenila.

Nakon razgovora premijera Bojka Borisova sa njegovim kolegama iz Grke i Rumunije i predsednikom Srbije o otvaranju zajednikih granica za turizam od 1. juna, Bugarska e raunati na turiste iz susednih zemalja iji dravljani putuju preteno putnikim vozilima. U pogledu ostalih trita ministarka turizma je akcenat stavila na subvencionisanje arter letova kao veoma vanu meru podrke sektoru. Nikolina Angelkova je izrazila nadu da e to dovesti i do rasta pojedinih trita, posebno to se tie organizovanog turizma.

Ipak, na prvo mesto drava stavlja domae turiste koji e biti privueni niim cenama planih usluga. Bugari su predvidiviji potencijalni korisnici morskog odmora kod nas, imajui u vidu situaciju u kojoj se nalaze Evropa i svet.

“inimo sve to je mogue da privuemo turiste i da olakamo poslovanje u sektoru koji je meu najpogoenijim svetskom krizom izazvanom koronavirusom”, rekla je ministar Angelkova.

“Od posebnog znaaja je to to nudimo kvalitetan proizvod i da zdravlje ljudi bude zatieno. Jedna od osnovnih mera koje smo preduzeli jeste smanjenje cena suncobrana i lealjki. Saglasno zakonu one moraju biti bar za 50 odsto nie od prologodinjih”.

Sa dananjim danom na bugarskom primorju postoji 57 vaeih ugovora o koncesiji i 75 o zakupu plaa. Suncobrani i lealjke e na 23 od ukupno 132 plae biti besplatni, dok e na ostalim njihova cena iznositi od 1 do 5 leva. Besplatni e biti suncobrani i lealjke na sledeim plaama: Kavaci-jug, Kavaci-sever, Elenite, Menarodni omladinski centar Primorsko, Carevo-centralna plaa, Aheloj, Obzor-jug i dr. U letovalitu Zlatni pesci turisti e za suncubran i lealjku plaati po 2 leva, u Albeni – po 1 lev, u Baliku – po 1,50 leva, dok e njihova cena u Sozopolu iznositi od 3 do 5 leva.

Svi koji gazduju plaama duni su da ponude snienje cena suncobrana i lealjki najmanje od 50 odsto, a za nepotovanje ovog zahteva predviena je novana kazna od 50 hiljada leva. Za ponovljeni prekraj kazna je 100 hiljada leva. Na bazi ponuenog snienja do 30. maja ove godine ministar turizma mora da obavesti koncesionare i zakupce plaa o snienju koncesione naknade i zakupnine na osnovu reciprociteta. S tim u vezi Vlada e usvojiti specijalnu metodiku.

U Sunevom bregu Nikolina Angelkova je izrazila uverenje da e drava i biznis uloiti zajednike napore za razvoj turizma.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top