Ovde ste
Home > Putovanja > U Grkoj ovog leta zaboravite na privatnost, a sobe i posteljinu odravaete sami

U Grkoj ovog leta zaboravite na privatnost, a sobe i posteljinu odravaete sami


Foto: depositphotos/TonyTaylorstock

Foto: depositphotos/TonyTaylorstock

Grka je propisala zdravstvene protokole koji se primenjuju u svim njihovim hotelima nakon pandemije kovida 19, ali vam se nee dopasti

Sezonski hoteli i odmaralita u Grkoj otvaraju se 15. juna, a Nacionalna organizacija za javno zdravlje u Grkoj (EODY – Hellenic National Public Health Organization) dala je specifikacije za ponovno otvaranje svih vrsta turistikih objekata. Novih pravila ima mnogo, ali ono po emu e se boravak na omiljenoj destinaciji Srba razlikovati je ponajvie to to to e gosti biti nadgledani i to e sami morati da menjaju posteljinu, a bie zabranjena i poseta hotelima za sve one koji nisu gosti. Izbacivanje menija znai i da ete konobaru morati da verujete na re kada je u pitanju cena obroka, pia ili druge usluge.

Prema informacijama koje smo dobili od grke ambasade u Beogradu, svaki hotel morae da vodi aurnu evidenciju lanova osoblja i svih gostiju koji borave u hotelu: ime, dravljanstvo, datum dolaska i odlaska, kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail), kako bi mogli da ih kontaktiraju ako se dogodi oboljevanje od koronavirusa. U knjigu dnevnih aktivnosti treba beleiti sve to se bude dogaalo.

U uputstvu EODY, izmeu ostalog, stoji uputstvo za ponaanje u sobama i na javnim povrinama:

 • Goste sa simptomima treba nadgledati (diskretno). Osoblje mora da bude u stanju da prepozna simptome i da ih direktno prijavi zdravstvenom koordinatoru.
 • Treba izbegavati esto ićenje prostorija za vreme boravka gostiju (kako bi osoblje smanjilo kontakt s mogućim sluajevima zaraze i spreilo se dalje prenoenje).
 • Svakodnevno menjanje posteljine, jastuića i pekira treba izbegavati i sprovoditi samo na zahtev gostiju.
 • Preporuuje se uklanjanje nematerijalnih predmeta (jastuci, posteljina) iz svih prostorija.
 • Preporuuje se uklanjanje zajednikih vienamenskih stavki poput menija, asopisa itd.
 • Kontrole televizora i klima ureaja moraju da imaju poklopce za jednokratnu upotrebu.
 • Teba izbegavati redove ekanja na recepciji tokom prijave/odjave.
 • Gostima koji nisu u hotelu zabranjen je ulazak.

Svo osoblje duno je da se pridrava neophodnih higijenskih mera (uestalo pranje ruku), dre se na odgovarajućoj udaljenosti (najmanje jedan metar od gostiju) i izbegavaju rukovanje.

Sve e da nadgleda koordinator

Svaki hotel u Grkoj duan je da sastavi i potuje protokol u skladu sa uputstvima Ministarstva turizma. Svi turistiki smetajni objekti, bez obzira na veliinu, duni su da naprave operativni plan kako bi mogli da upravljaju sumnjivim sluajevima koronavirusa, u skladu sa trenutnim uputstvima EODY. I svaka ustanova mora da imenuje koordinatora koji će da nadgleda da li se vri pravilno upravljanje sumnjivim sluajevima.

Osim operativnog, svaka administracija / menadment hotela sa kapacitetom većim od 50 soba duni su da razviju akcioni plan i pojedinane protokole za svaki deo objekta. Tanije, cilj akcionog plana je da hotel preduzme mere kako bi spreio i efikasno upravljao sumnjivim sluajevima kovida i kako bi ograniio irenje virusa na osoblje i goste.

Prema svakom akcionom planu:

 • Uprava hotela mora da odredi zdravstvenog koordinatora koji će da nadgleda potovanje protokola i pojedinane osobe koje će nadgledati svaki hotelski deo.
 • Hotelsko osoblje mora biti obueno da sledi i izvrava akcione planove
 • Od svih hotela će se traiti deurni lekar koji će postupati po nalozima Nacionalne organizacije za javno zdravlje u Grkoj za ispitivanje sumnjivih sluajeva kovid 19. Istovremeno, putem telemedicine lekari će moći da prate sumnjive sluajeve.

S.Vasi

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top