Ovde ste
Home > Ekonomija > Tunin: NIS stabilan uprkos krizi

Tunin: NIS stabilan uprkos krizi


Beograd — Prvi zamenik generalnog direktora NIS-a Andrej Tunin rekao je da e kompanija nastaviti sa kapitalnim ulaganjima uprkos nepovoljnim okolnostima na tritu.


Izvor: B92

Foto: NIS

Foto: NIS

Naveo je da su meu prioritetima modernizacija Rafinerije nafte Panevo i razvoj maloprodajne mree u Srbiji i regionu.

Tunin je u intervjuu za energetski portal “Balkan magazin” kazao da se NIS susreo sa brojnim izazovima u poslovanju zbog epidemije COVID-19 i krize na naftom tritu, ali da je ouvana stabilnost kompanije i stabilnost na domaem tritu naftnih derivata.

“Sve vreme vanrednog stanja trite je bilo uredno snabdeveno, a nai maloprodajni objekti prilagoavali su radno vreme odlukama Vlade Srbije. Ouvali smo stabilnost poslovanja uprkos izazovima sa kojima smo se susreli, pre svega kada je re o potranji za gorivom. Radili smo veoma naporno kako bismo ostvarili ciljeve i ouvali smo stabilnost, kako same kompanije, tako i domaeg trita naftnih derivata”, rekao je Tunin.

On je ocenio da naftna industrija sada posluje u situaciji bez presedana na svetskom tritu.

“Re je o dve vrste udara na naftne kompanije: s jedne strane, cena nafte je drastino pala u odnosu na poetak godine. ak 30 odsto je bio pad tokom samo jednog dana u martu, a istovremeno smo suoeni sa padom potranje i ogromnim vikovima na tritu. NIS je deo svetskog trita i sasvim oekivano kriza je uticala i na nas. April i maj su bili veoma teki za poslovanje, a sada se saobraaj polako obnavlja i oekujemo da to ima pozitivan efekat i na na biznis”, rekao je Tunin.

Prema njegovim reima, NIS je u prvom kvartalu 2020. godine investirao 7,7 milijardi dinara, a ulaganja e biti nastavljena i u nastavku godine.

Meu prioritetima su investicije u oblasti prerade i prometa, odnosno modernizacija Rafinerije nafte Panevo i maloprodajne mree.

Prema njegovim reima, Duboka prerada, kapitalni projekat druge faze modernizacije panevake rafinerije, treba da startuje tokom godine.

“Кada startuje ovo postrojenje, naa rafinerija e biti meu vodeim evropskim rafinerijama po pokazatelju dubine prerade, 99,2 odsto. Time emo dobijati vee koliine najvrednijih proizvoda, pre svega dizela. Takoe emo zapoeti domau proizvodnju naftnog koksa, koji se sada uvozi u Srbiju. Novo postrojenje e nam doneti i brojne ekoloke benefite – pre svih prestanak proizvodnje mazuta sa visokim sadrajem sumpora. Zavretkom ovog projekta Rafinerija u Panevu bie ispred mnogih u Evropi”, naveo je Tunin.

On je dodao da je NIS uloio znaajna sredstva u projekte zatite ivotne sredine, posebno kada je re o rafineriji. “Danas sa ponosom moemo da kaemo da je panevaka fabrika “najzelenija” u ovom delu Evrope”, rekao je prvi zamenika generalnog direktora NIS.

“Zahvaljujui stalnim investicijama u modernizaciju preraivakih postrojenja, panevaka rafinerija je postala prvi energetski objekat u Srbiji koji je dobio IPPC dozvolu o integrisanom spreavanju i kontroli zagaenja ivotne sredine. Ova dozvola ujedno potvruje da su svi proizvodni procesi u Rafineriji u potpunosti usklaeni sa najviim domaim i evropskim standardima u oblasti zatite ivotne sredine”, kazao je Tunin.

Prema njegovim reima, NIS e nastaviti i sa modernizacijom maloprodajne mree, a kompanija upravlja sa vie od 400 benzinskih stanica u Srbiji, BiH, Bugarskoj i Rumuniji.

“Prole godine smo u Srbiji rekonstruisali pet stanica, od kojih su tri stanice od veoma vanog znaaja na autoputu, a dve stanice u novom “A” formatu nae kompanije. Ove godine emo u julu zavriti autoputsku benzinsku stanicu na izlazu iz Novog Sada i rekonstruisati jo pet benzinskih stanica. Poetkom godine smo otvorili novu stanicu u Koceljevi, a potom su otvorene jo dve stanice u Podunavcima i Leskovcu. Do kraja godine planiramo da zavrimo ukupno est projekata rekonstrukcije u Srbiji. Re je o savremenim digitalnim objektima koji uspostavljaju nove standarde u ovoj oblasti i naim potroaima pruaju unapreeno korisniko iskustvo”, rekao je Tunin.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top