Ovde ste
Home > Ekonomija > U Ulcinju predviena gradnja aerodroma u zaleu Velike plae

U Ulcinju predviena gradnja aerodroma u zaleu Velike plae


Ulcinj — Nacrt izmena i dopuna Prostorno-urbanistikog plana Optine Ulcinj predvia mogunost gradnje aerodroma u Ulcinju u zaleu Velike plae.


Izvor: MINA-BUSINES

Foto: Depositphotos/Krasnevsky

Foto: Depositphotos/Krasnevsky

U dokumentu, koji se nalazi na javnoj raspravi do sredine juna, kao tehnika prepreka realizaciji ovog projekta navodi se blizina dravne granice, piu Dnevne novine.

“Letilite Ulcinj ima travnatu stazu duine 760 metara i koristi se za sportske aktivnosti i poljoprivrednu avijaciju. Ogranienje lokacije aerodroma je blizina dravne granice”, navodi se u dokumentu.

Takoe, za potrebe turizma, za hitne intervencije, kako preporuuju autori nacrta, mogue je, osim aerodroma, razvijati i graditi heliodrome.

Dugoronom strategijom razvoja Aerodroma Crne Gore (ACG) planirano je da se aerodrom Podgorica razvija kao aerodrom Glavnog grada, a da se aerodrom Tivat razvija kao regionalni aerodrom, koji bi pruao adekvatan nivo usluga za turistiki saobraaj.

Osim dva postojea aerodroma, jo Prostornim planom Republike Crne Gore iz 2000. godine je na teritoriji optine Ulcinj, u Gornjem toju, ne ba detaljno, pominjana lokacija za izgradnju sportsko-rekreacionog aerodroma.

Gradnja aerodroma Ulcinj je bio zaboravljen projekat, sve dok najpre stidljivo Rojal grupa, pa onda vrlo konkretno TUI, nisu izrazili interesovanje za njega.

uveni turoperator TUI je, konkretno, pre dve godine od vlade traio da ozbiljno razmotri mogunost gradnje aerodroma u Ulcinju, odnosno da saopti da li ima planova za gradnju vazdune luke.

Tada im je iz Optine Ulcinj odgovoreno da e njihovim stratekim planovima predvideti mogunost gradnje aerodroma u zaleu Velike plae.

TUI Grupa, koja tada nije krila interesovanje da izgradi ulcinjski aerodrom, u svom portfoliju dri 1,6 hiljada turistikih agencija i vodeih portala, est turistikih avio-kompanija sa oko 150 aviona, vie od 300 hotela sa 214 hiljada kreveta, 16 brodova za krstarenje i veliki broj turistikih agencija. Integrisana ponuda opsluuje 20 miliona u 180 regija.

Vlada je elela da razvija tivatski i podgoriki aerodrom kojima su vidno bile potrebne investicije.

TUI je imao jak razlog da trai gradnju aerodroma Ulcinj, budui da se i mnogo ranije takva mogunost pominjala.

Plan jo iz SFRJ

Urbanistiki planeri bive SFRJ su jo krajem ezdesetih i poetkom sedamdesetih godina prolog veka razmatrali gradnju aerodroma u Ulcinju.
Regionalni plan Juni Jadran uraen je 1969. godine i zahvatio je primorje i delove centralne Crne Gore.

Dokumentom su planirane izgradnja aerodroma u Ulcinju, magistrale du celog primorja, auto-puta u zaleu, sistema marina, opstanak rezervata prirode, ali i integrisanje poljoprivrede i industrije u slubi turizma.

Iz ACG je pre dve godine podrana inicijativa o gradnji aerodroma Ulcinj. Strategija razvoja saobraaja, dodue, veoma stidljivo pominje razvoj ulcinjskog aerodroma.

“U toku su aktivnosti vezane za aerodrom Kapino polje za koji e se uraditi biznis plan razvoja aerodroma u Nikiu sa elementima studije opravdanosti. Istovremeno, postoji i inicijativa za otvaranje aerodroma u Ulcinju”, navodi se u strategiji.

Zbog korona krize avio-industrija, aerodromski biznis i turizam nalaze se u najveoj krizi od Drugog svetskog rata. Prema reima analitiara, cena novih aviona, ali i iznajmljivanje polovnih nikada nije bila jeftinija, a drave se odluuju da spasavaju domau avio-industriju.

Zbog toga svaka pria o otvaranju novog aerodroma, u ovom trenutku, deluje nerealno.
Meutim, utisak je da se stvari u vezi sa avio-saobraajem mnogo bre vraaju u normalu nego to je to iko oekivao.

Ulcinj, ukoliko preferira da postane vrhunska turistika destinacija mora imati aerodrom. Naroito to su i podgoriki i tivatski aerodrom relativno daleko.

Zbog toga pria o otvaranju aerodroma Ulcinj moe biti aktuelna naredne godine.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top