Ovde ste
Home > Zdravlje > Neredovni obroci, mnogo stresa i iscrpljujua zanimanja, sve je to teren za razvoj oboljenja

Neredovni obroci, mnogo stresa i iscrpljujua zanimanja, sve je to teren za razvoj oboljenja


Porast broja endokrinolokih bolesti najvei je kada se radi o gojaznosti, dijabetesu i bolesti titaste lezde, ali primeen je i povean broj pacijenata sa endokrinolokim tumorima.


Izvor: Veernje novosti

Foto:depositphotos/Syda_Productions

Foto:depositphotos/Syda_Productions

Mere kojima se smanjuje rizik od ovih oboljenja do sada nisu dale rezultate, jer ih je teko primenjivati uz ubrzani, savremeni nain ivota. Nova istraivanja, ipak, svakodnevno otkrivaju nove naine za smanjenje rizika od bolesti, ali za potvrde novih naina leenje i prevencije potrebno je vreme.

U intervjuu za “Novosti”, akademik profesor dr Neboja Lali, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu i specijalista endokrinologije, kae da je primeeno da susptance iz hrane ili one koje nas okruuju, mogu da budu endokrini remetilaki faktor, ali ovo je samo jedno od novih podruja istraivanja i nije utvreno do koje mere je ovaj mehanizam rairen.

”Pokazalo se da pojedine supstance mogu da remete funkciju hormona” kae prof. Lali. ”Utvreno je da u zemljama ili krajevima u kojima se nalaze odreene fabrike ili postoji poveana upotreba nekog proizvoda, moe da doe do neoekivano loeg efekta na endokrini sistem: poremeaja polnih hormona, funkcije titne lezde, dijabetesa. Studije su pokazale da odreene supstance mogu da deluju tetno, ali jo nemamo zvanine dokaze niti preporuke.”

”Tri najvee grupe endokrinolokih bolesti su dijabetes, gojaznost i oboljenja titne lezde. One ine oko 80 odsto svih endokrinolokih oboljenja. Tu su zatim poremeaji nivoa masti, odnosno dislipidemija, mada je to prvenstveno metaboliko oboljenje, kao i endokrini tumori” kae za Novosti dr Lali.

Na pitanje koliko je gojaznost ozbiljan endokrinoloki problem i kakve posledice moe da ima , za Novosti odgovara: ”Gojaznost je metaboliki poremeaj koji se odlikuje prekomernom telesnom teinom. Ono to je opasno jeste injenica da prekomerna telesna teina ide uporedo sa poremeajima koji nisu vidljivi, poput promena u strukturi elija masnog tkiva. One dovode do mnogobrojnih oteenja tkiva i zapaljenja. Uveane masne elije lue hormone koji deluju na jetru, miino tkivo i mozak, zatim izazivaju komplikcije gojaznosti koje su vrlo ozbiljne, kao to je dijabetes tipa 2.”

”Stres je vaan faktor”, kae za Novosti, ”jer mobilie hormonski odgovor koji deluje negativno na organe u kojima nastaju bolesti. Stresna situacija dovodi do promena u centralnom nervnom sistemu i nervnim elijama, koje mogu da podostaknu procese poveanog uzimanja hrane, inhibiraju prekidanje uzimanja hrane i dovode do stvaranja velikih masnih elija i gojaznosti. Stres je vaan faktor u razvoju tipa dva dijabetesa, jer podstie formiranje insulinske rezistencije, oteava delovanje insulina na perifernim tkivima i dovodi do razvoja bolesti.”

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top