Ovde ste
Home > Život > Kako da budete sigurni da vas maka voli? – Ljubimac – ivot

Kako da budete sigurni da vas maka voli? – Ljubimac – ivot


Kada imate maku, veoma esto moete zapasti u dilemu da li vas ona uopte voli.


Izvor: petmagazine.rs

Ilustracija/Foto: depositphoto/websubstance

Ilustracija/Foto: depositphoto/websubstance

Kod pasa je to lako – mau repom, raduju se vlasniku, ako vas ne vide pola sata, skau unaokolo kada vas ponovo vide, esto su uz vas i jednostavno nemate dilemu u pogledu njihove ljubavi.

Kod maaka je to drugaije i njihova ljubav i naklonost su nekako skrivene i potrebno je vie vremena da razumete njihovo ponaanje i njihov nain iskazivanja ljubavi. Make vole svoje vlasnike onoliko koliko i oni vole njih. Ali to pokazuju drugaije.

ovek, pas i maka

U sutini, iskazivanje ljubavi na otvoren i razumljiv nain je neto to je ukorenjeno u oveku, u njegovom ponaanju i vaspitanju. Ovde moemo povui i znak jednakosti sa psima, jer i oni na veoma slian nain iskazuju svoja oseanja, te su zato, bar na prvi pogled, mnogo prilagodljiviji ljudskim oseanjima i poimanju ljubavi.

Kod maaka ipak morate malo vie da se udubite i da prepoznate njihovo ponaanje jer je potpuno drugaije nego kod ljudi. Njihova ljubav se pokazuje indirektnim i ponekad veoma suptilnim znacima.

Znakovi maje ljubavi

Jedan od glavnih znakova da vas vaa maka voli i da je zadovoljna jeste – predenje. Sutinu i fiziologiju predenja jo uvek nismo otkrili, ali make suptilnim pokretima grla i glasnih ica proizvode zvuk koji je veoma jak, a takoe pravi i odreenu vrstu vibracija kroz celo njihovo telo.

Ovo je siguran znak ljubavi, pogotovo ako maka radi to kada je u kontaktu sa vama, ako vam je u krilu ili ako poinje da prede dok vam se pribliava. Lako ete uoiti da to ne radi sa svima, ve samo sa onim ljudima koje voli i u ijem se okruenju osea sigurno.

Ilustracija/Foto: depositphotos/valphoto

Ilustracija/Foto: depositphotos/valphoto

Kako maka pokazuje ljubav

U majem svetu kontakt takoe igra znaajnu ulogu. One pokazuju naklonost kontaktom na vie naina. Pre svega guranjem glave ka osobi koju vole, zatim trljanjem obrazima o dragu osobu kao i suptilnim pokretima apa, tzv. meenjem osobe na kojoj se obino nalaze. Ovo trljanje i meenje apama se odvija bez putanja kandi i znak je vrhunskog zadovoljstva u okruenju osobe koju vole.
Odravanje higijene

Takoe, veliki znak naklonosti je i kada maka sedne u vae krilo i zapone svoj ritual kupanja i ienja. To je znak velikog poverenja koji se obino zavrava pokazivanjem stomaka, najslabijeg dela tela, i na taj nain maca ukazuju poverenje odreenoj osobi za koju zna da je nee povrediti u tom ranjivom poloaju.

Pri tome, make mogu i da se okreu s jedne na drugu stranu, to je u sutini poziv na igru. Kada u tom poloaju pruite ruku ka maki i pomazite joj stomak, ona e pokuati da vas obuhvati ekstremiteima i na taj nain zatiti, kao to to mace rade sa svojim potomstvom.

I grebanje je znak naklonosti

Ponekad se najvie ljutimo na nae maje ljubimce kada svojim kandama grebu nametaj i time ostavljaju vidljive tragove i tetu. Meutim, i ovo ponaanje je u sutini pokazivanje naklonosti jer to obino rade tamo gde sedi ili provodi vreme njihova najvea ljubav – vlasnik ili neko od ukuana.

Zato je dobro obratiti panju na to koji deo nametaja ili kue maka najvie grebe jer na taj nain moemo otkriti ko je njen ovek od najveeg poverenja. Tako na tim mestima make ostavljaju i mirisni trag pomou lezda koje se nalaze u njihovim apama.

Ilustracija/Foto:ifeelstock  /depositphotos

Ilustracija/Foto:ifeelstock /depositphotos

Maka vam donosi poklone

Ono to e moda najvie iznenaditi mnoge jeste maja igra donoenja stvari. Make ele da se igraju sa vama i na taj nain takoe pokazuju svoju ljubav i naklonost.

Umeju u igri da se ponaaju kao psi – da vam donose stvari koje bacate (loptice i slino) ili da vam donose svoje omiljene igrake i da vas jednostavno primoravaju da se igrate s njima. Ovo je takoe jedan od sigurnih zakova da ste njihova osoba od poverenja i da vas vole.

Govor tela make

Govor tela je takoe veoma vaan u sagledavanju ponaanja maaka i otkrivanju njihove naklonosti prema ljudima. Kada maka prilazi osobi koju voli, njena glava je najee uzdignuta, oi irom otvorene, a rep stoji skoro uspravno.

Ako pri tome i sporo pomera oi i trepe polako, onda pristustvujete neemu to naunici koji prouavaju maje ponaanje smatraju „majim poljupcem”. Takoe, poluotvorene oi u prisustvu drage osobe se takoe tumae kao izraz oputenosti i naklonosti.

Make liu one koje vole

Nikako ne bi trebalo zaboraviti ni lizanje voljene osobe. Pogreno se misli da samo psi liu svoje vlasnike i time pokazuju ljubav. Make imaju isti vid ponaanja, koji potie pre svega iz elje da odravaju higijenu voljene osobe. Tako liu i svoje maie i time i njima, a i vama, pokazuju ljubav, ali i elju da na vama ostave svoj mirisni trag.

Ipak, moramo na kraju rei da veina navedenih osobina i naina ponaanja ne postoji u samom majem svetu i odnosu izmeu maaka, ve samo u kontaktu sa vlasnikom. Maji svet je jedan tanani i tihi svet u kome make meusobno komuniciraju uglavnom bez zvuka (mjaukanja) i bez nekih posebnih kretnji osim pri napadu i odbrani. Maji svet tek treba prouiti.

Maka spava u krilu

Moda i jedan od najuoljivijih znakova poverenja i ljubavi jeste kada maka spava u vaem krilu. Ako je potpuno oputena i ako se jednostavno previla preko vas, moete biti sigurni da vas voli i da se u vaem prisustvu osea sigurno. Ako vam pri tome dozvoljava da je mazite i dodirujete, budite sigurni da je to – t navodi petmagazine.rs.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top