Ovde ste
Home > Tehnika > Seate li se Turbo dugmeta iz 1990-ih? Evo zato je usporavalo va raunar

Seate li se Turbo dugmeta iz 1990-ih? Evo zato je usporavalo va raunar


Tokom 1980-ih i 1990-ih, mnogi “klonovi” IBM raunara imali su dugme na kuitu sa oznakom “Turbo”, koje bi zapravo usporilo va raunar. Ovo je pria o tome ko ga je tu postavio i zato je bilo neophodno.


Izvor: B92, How to Geek

Napad “brzih klonova”

Prvi IBM-ov raunar ugledao je svetlost dana u avgustu 1981. godine. Imao je 8088 CPU koji je radio na 4.77 MHz. Konkurenti, kao to je Compaq, ubrzo su licencirali Microsoft MS-DOS operativni sistem i stvorili sopstvene raunare kompatibilne sa procesorom IBM raunara.

Novi raunari esto su dodavali funkcije koje su nedostajale IBM-ovim ureajima, i to po mnogo nioj ceni. Neki su ukljuivali periferne portove, neki vie RAM-a a neki satove u realnom vremenu, zadravajui kompatibilnost softvera.

Neki od su jo vie uzeli stvari u svoje ruke i proizveli potpuno drugaije, mnogo bre maine. Na primer, nekoliko modela je koristilo Intel 8086 ip od 8MHz koji je otprilike dva do tri puta bri od originalnog procesora IBM-ovog raunara.

Novi raunari su bili prebrzi

Ovo poveanje brzine dovelo je do problema. Ljudi koji su pravili aplikacije ranih 1980-ih, uglavnom nisu oekivali da e se performanse toliko ubrzati za tako kratko vreme.

Kao rezultat toga, veina softverskih aplikacija i video-igara kreiranih za IBM PC bila je prilagoena specifino frekvenciji od 4.77 MHz.

Ako je neko pokuao da ih pokrene pri veim brzinama (poput 8 MHz ili vie), mnogi od ovih programa postajali su nestabilni. Mnoge su video-igre postale beskorisne, ba zbog ovoga.

Prvobitno reenje ovog problema bilo je postavljanje prekidaa na zadnjoj strani raunara. Tako se brzina rada menjala sa maksimalne na 4,77 MHz. Na nekim raunarima, ak, postojale su i preice na tastaturi koji ovo rade iz BIOS-a, kao to su Ctrl+Alt+Plus ili Ctrl+Alt+Backslash.

Ipak, Turbo mod jo nije postojao, iako je bio iza oka.

Eagle PC Turbo stupa na scenu

U julu 1984. godine, u Kaliforniji, proizvoa raunara pod nazivom Eagle Computer predstavio je novu liniju proizvoda pod nazivom Eagle PC Turbo.

Svaki model je ukljuivao brzi CPU od 8 MHz i, pogaate, Turbo dugme sa prednje strane. Turbo dugme menjalo je takt rada raunara sa 8 MHz na 4.77 MHz, i obrnuto.

Mediji su primetili kako je u to vreme Eagle PC predstavljao veliku inovaciju, pa je tako PC Magazine iz 11.12.1984. godine napisao sledee:

“Eagle radi toliko brzo da su morali da ubace taster sa prednje strane kako bi usporili raunar zbog kompatibilnosti”

Odakle re Turbo?

Re “Turbo” je skraenica od “Turbopunjaa”, zbog ega motori sa unutranjim sagorevanjem bre idu.

Tokom 1980-ih, odeljenja za komercijalni marketing obino su koristila re “turbo” na proizvodima kako bi oznaili dodatnu brzinu ili mo.

Nijedan proizvoa, naravno, nikada ne bi ukljuio veliko dugme sa natpisom “Sporo” na prednjoj strani svog brzog novog raunara, tako da je “Turbo” bio pametan izbor kompanije Eagle.

Nekoliko godina nakon uvoenja Eagle Turbo raunara, “Turbo” je odjednom postao generiki industrijski izraz za ovu funkciju usporavanja CPU-a.

Do 1988. godine, Turbo tasteri su bili svuda.

Ve do polovine 1990-ih, prosene brzine takta CPU-a vrtoglavo su porasle, sa oko 16 MHz na oko 100 MHz.

Ovo je uinilo da Turbo tasteri budu apsolutno neophodni za igranje ranih PC igara, od kojih su mnoge tada bile starije vie od deset godina.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top