Ovde ste
Home > Život > Crna Gora je izglasala zakon o istopolnim brakovima: Da li je Srbija sledea? – Vesti – ivot

Crna Gora je izglasala zakon o istopolnim brakovima: Da li je Srbija sledea? – Vesti – ivot


Skuptina Crne Gore jue je izglasala zakon o istopolnim brakovima. Predlogom zakona istopolnim parovima u Crnoj Gori omogueno je da uivaju ista prava kao heteroseksualni parovi, samo bez mogunosti usvajanja dece. Partneri su u pogledu prava i obaveza, u sistemu zdravstvenog osiguranja i zatite, izjednaeni sa pravima svih drugih osiguranika, kao u pogledu prava iz socijalne i deje zatite. A kada Srbija moe da oekuje ovaj zakon?


Sanja DojkiIzvor: B92

Foto: Getty Images,  Sarah Rice / Stringer

Foto: Getty Images, Sarah Rice / Stringer

Organizacija za lezbejska i ljudska prava “Labris” nedavno je izradila novi Model zakona o graanskom partnerstvu koji je usavremenjena verzija Modela napisanog pre gotovo deceniju. Ovaj model sada ukljuuje i registrovana i neregistrovana partnerstva kao i istopolne parove.

Maja enk iz “Labrisa” rekla je za b92.net da nije bitno da li je ova odluka doneta u cilju sticanja politikih bodova ili da bi se pre ulo u Evropsku uniju, jer je ovo istorijski momenat i odlian korak napred za zajednicu.

enk napominje da je ovaj Model koji je izradio “Labris” tehniki zakon koji popunjava zakonsku prazninu za ovaj deo populacije u Srbiji, dodajui da svi ivimo u istoj dravi, plaamo iste poreze i stoga treba da budemo ravnopravni.

“Zakon bi nam omoguio sva ona prava koja Ustav i zakoni Republike Srbije omoguavaju heteroseksualnim parovima i porodicama, a tiu se socijalnih, zdravstvenih, naslednih prava i slino”, navela je enk za b92.net, dodajui da bi zakon regulisao za sada nepostojea prava jednog dela populacije u Republici Srbiji koji faktiki ivi u zajednicama, ali ne uivaju ista prava koje proizilaze iz partnerskih odnosa.

Foto: Getty Images, Tristan Fewings / Stringer

Foto: Getty Images, Tristan Fewings / Stringer

Ovim zakonom bie omoguena poseta partnera u bolnici, donoenja odluka u vezi zdravlja drugog partnera odnosno partnerke, zdravstvenog osiguranja preko zaposlenog partnera ili partnerke, podizanja zajednikih kredita, poreskih olakica, nasleivanja imovine, izmeu ostalih.

Ta prava istopolni parovi ne uivaju jer zakon ne prepoznaje njihovu zajednicu kao partnersku.

Labris se bavi zagovaranjem za usvajanje ovog zakona od 2010. godine, ali enk smatra da se od 2018. godine, kada je predlog zakona predat od strane LDP-a, nita nije desilo.

“Verovatno se pre dve godine to uradilo kako bi se tiklirala jo jedna od mera iz Antidiskriminacione Strategije i prateeg Akcionog plana za period 2014.-2018. godinu. Labris je novi model poslao nadlenim institucijama, koje su zaduene za usvajanje ovog zakona, i pokuale smo da organizujemo sastanke, ali za sad odgovora nema”, navodi enk.

Iako je bitan korak uinjen za izglasavanje zakona o istopolnim partnerstvima u Srbiji, enk se brine da manjak politike volje moe da uspori ili u potpunosti zaustavi donoenje zakona.

“Godinama se odlae uopte pokretanje dijaloga na ovu temu jer je uvek neto pree. Nadamo se da e usvajanje zakona u Crnoj Gori biti podsticaj i vetar u lea naoj vladi da shvati neophodnost usvajanja Zakona o graanskom partnerstvu i jednakog tretmana svih svojih graana i graanki”, zakljuila je enk za b92.net

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top