Ovde ste
Home > Ekonomija > Koje se novanice najvie falsifikuju u Srbiji?

Koje se novanice najvie falsifikuju u Srbiji?


Beograd — U prvoj polovini godine, u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan otkriveno je 1.247 komada falsifikovanih novanica gotovog novca.


Izvor: B92

Foto: Deposizphotos, -goldy-

Foto: Deposizphotos, -goldy-

To je za 35,2 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine, kada su otkrivena 1.924 komada takvih novanica. Posmatrano u nominalnom iznosu, to smanjenje iznosi 35,5 odsto (1.527.050,00 dinara u periodu januarjun 2020. u odnosu na 2.366.900,00 dinara u istom periodu 2019).

U strukturi otkrivenih falsifikata novanica gotovog novca, dominantno uee imaju falsifikovane novanice od 1000, 2000 i 500 dinara. Procentualno izraeno, ta tri apoena zajedno ine 97,6% broja falsifikovanih novanica gotovog novca, navodi se izvetaju Narodne banke Srbije.

Кada se posmatra vrednosno, u strukturi otkrivenih falsifikovanih novanica gotovog novca, najvei je udeo novanica od 2000 i 1000 dinara.

Procentualno izraeno, ta dva apoena zajedno ine 87,2% falsifikata gotovog novca.

Ako se uporede otkrivene falsifikovane novanice gotovog novca s gotovim novcem u opticaju na milion komada originalnih novanica u opticaju otkriveno je 2,7 falsifikovanih novanica gotovog novca, odnosno na milijardu dinara u opticaju otkriveno je 4.884,8 dinara falsifikovanog novca.

U periodu januar–jun 2020. godine, u postupku ekspertize novanica primljenih pod sumnjom da su falsifikati otkriveno je 248 komada falsifikovanih novanica efektivnog stranog novca, to je za 75,6% manje nego u istom periodu 2019. godine, kada je otkriveno 1.015 komada tih novanica, navodi NBS.

U tom periodu, otkriveno je 219 komada falsifikovanih novanica evra, to je za 75,1% manje nego u istom periodu prethodne godine, kada je evidentirano 880 komada tih novanica.

U februaru ove godine policija je zaplenila 20.564 komada falsifikata u apoenu od 100 amerikih dolara (nominalno 2.056.400 amerikih dolara), i to pre njihovog stavljanja u opticaj.

Inae, u prvom polugoditu 2020. godine, bez navedena 20.564 komada, otkrivena su 27 komada falsifikata amerikog dolara, dok su u istom periodu prethodne godine evidentirana 103 takva komada.

Evidentiran je gotovo iskljuivo falsifikat apoena od 100 amerikih dolara.

Posmatrano po nominalnoj vrednosti, udeo falsifikata pojedinih valuta efektivnog stranog novca u ukupno otkrivenim falsifikovanim novanicama efektivnog stranog novca, kao i njihov odnos sa istim periodom prethodne godine, najbolje se sagledava ako vrednosti pojedinih valuta izrazi u evrima.

Najvei je udeo otkrivenih falsifikovanih novanica domae valute (83,4%) u odnosu na uee otkrivenih falsifikovanih novanica stranih valuta. Dominantan je udeo otkrivenih falsifikovanih novanica evra (57,2%), zatim domae valute (36%) i amerikog dolara (6,5%).

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top