Ovde ste
Home > Život > Istoriar otkriva da li je kralj Aleksandar izgovorio uvenu reenicu – “uvajte mi Jugoslaviju” – Vesti – ivot

Istoriar otkriva da li je kralj Aleksandar izgovorio uvenu reenicu – “uvajte mi Jugoslaviju” – Vesti – ivot


Da li je Dragoljub Mihailovi bio najodlikovaniji srpski oficir, da li je Kralj Aleksandar izgovorio uvenu reenicu “uvajte mi Jugoslaviju”, kako je ubuijen emir Murat u Kosovskom boju… samo su neke od istorijskih nedoumica koje u svojoj novoj knjizi “Zablude srpske istorije” otklanja istoriar Dejan Risti.


Izvor: Tanjug

Ova knjiga iz ugla istorijske nauke analizira pojedine najznaajnije mitove, nepoznanice i istorijske zablude srpske mnogovekovne, burne, slavne i velike nacionalne istorije. Autor knjige analizira “proverena” istorijska znanja velikog broja ljudi u Srbiji koja se vremenom pretvaraju u stereotipe izvrtanja istorijske faktografije.

Risti za Tanjug kae da je obaveza svake nauke da traga za naunim istinama pa tako istoriari imaju obavezu da tragaju za istorisjkim injenicama.

“Istorija naeg naroda je bogata, velianstvna, slavna…Ona predstavlja neverovatan rezervoar informacija o mnotvu istorijskih linosti, dogaaja, procesa koji i nas formirali kao Srbe u 21. veku. Sa takvom istorijom sasvim je oekivano i normalno da postoje istorijske nedoumice i zablude. Isti je sluaj sa mnogim narodima koji imaju bogatu istoriju kao Srbi”, kae Risti.

Dodaje da je u prvoj knjizi sabrao 20 najupeatljivijih mitova srpske istorije i predstavlja neku vrstu sinteze svega to su srpski istoriari u 19. 20. i na poetku 21. veka saznali kroz svoja viedecenijska istraivanja.

Napominje da je isti sluaj i sa knjigom “Zablude srpske istorije” kojom je, kako kae, eleo da informie zaljubljenike u istoriju, ali i obian svet ta su istorijske injenice o dogaajima, procesima i linostima o kojima navodno svi sve znaju.

“U knjizi itaoci mogu da prinau 20 istorijskih eseja. Jedan od njih bavi se tvrdnjom da je general Dragoljub Mihailovi bio prvi gerilac u Drugom svetskom ratu i najodlikovaniji srpski oficir. Deo intelektualnih i politikih krugova godinama plasira tu “istorijsku injenicu”, a moje kolege istoriari pokuavaju da objasne da to jednostavno nije tano”, kazaio je Risti.

Prema njegovim reima general Mihailovi je odlikovan 20 puta.

“On je dobio 20 znaajnih srpskih, jugoslovenskih i inostranih odlikovanja i tu nema nita sporno. Meutim, sva etvorica srpskih vojvoda Radomir Putnik, ivojin Mii, Stepa Stepanovi i Radomir Putnik imaju neuporedivo vie odlikovanja. Kralj Aleksandar ujedinitelj takoe. Ako govorim o potonjem periodu i Koa Popovi ima vie odlikovanja od Mihailovia”, kazao je Risti.

Za njega nema dileme da je neosnovana tvrdnja kako je Mihailovi prvi gerilac i Drugom svetskom ratu.

“Rat je poeo 1. septembra 1939. godine, a general Mihailovi je zapoeo gerilsku borbu u maju 1941. godine…To bi znailo da su mnogi porobljeni narodi u Evropi ekali generala Mihalilovia da zaponu svoje gerilsko delovanje. Pokreti otpora delovali su u Poljskoj, Finskoj, zemljama Beneluksa, Danskoj, Albaniji, Grkoj… Dakle, Mihailovi pre aprila 1941. godine. Mihailovi je bio prvi gerilac na teritoriji Jugoslavije, ali nikako u Evropi”, kazao je Risti.

Jedna od “ustanovljenih” istorijskih istina u naoj sredini je reenica Kralja Aleksandra na samrti nakon atentata u Marseju u kojoj on navodno poruuje “uvajte mi Jugoslaviju”.

Risti naglaava da kralj Aleksandar nije bio u prilici da bilo ta kae pre smrti.

“Tog 9. oktobra 1934. godine kralj Aleksandar je ubijen na licu mesta. Tu reenicu je izmislio ministar inostranih poslova Kraljevine Boguljub Jevti elei da kapitalizuje injenicu da je bio neposredni pratilac kralja u slubenoj poseti Francuskoj. eleo je da ojaa svoj slubeni poloaj nakon smrti kralja”, objasnio je Risti.

On je u knjizi ponovio neke detalje iz Kosovskog boja, koje srpski istoriari potenciraju skoro 200 godina.

“Murat je pre svega bio emir, a ne sultan. On nije ubijen na prevaru od strane Miloa Obilia tokom boja kako nam svedoi naa epska tradicija. Srpski istorijski izvori nastali nekoliko nedelja nakon Kosovskog boja sadre svedoenja uesnika tog dogaaja. Dvanaestorica zavetovanih srpskih plemia su u boju ubila Murata i o tome svedoi Stefan I Tvrstko Kotromani srpski ban Bosne koji u pismu fiorenticima pie o pobedi srpske vojske i smrti Emira Murata”, poruuje Risti.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top