Ovde ste
Home > Ekonomija > Sve informacije na jednom mestu: Objavljeni vodii za sigurnu e-trgovinu

Sve informacije na jednom mestu: Objavljeni vodii za sigurnu e-trgovinu


Beograd — Ministarstvo trgovine saoptilo je danas da je u saradnji sa USAID-om objavilo vodie za elektronsku trgovinu na onlajn platformi “Pametno i bezbedno”.


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos/digitalstorm

Foto: Depositphotos/digitalstorm

Vodii koji su dostupni na adresi , izmeu ostalog, upuuju graane na neophodne korake prilikom ovog vida kupovine, kao to su provera prodavaca, uslova kupovine, zatita digitalnih ureaja, uvanje podataka…

Dravna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Mati kae da je pandemija koronavirusa potvrdila potrebu za razvojem elektronske trgovine, kao i celokupne digitalne ekonomije na globalnom planu.

„U okviru mera i aktivnosti koje sprovodimo za podsticanje sigurne elektronske kupovine i podizanje poverenja graana u ovaj vid trgovine, pripremljeni su vodii koji pruaju sve neophodne informacije i savete koji otklanjaju sumnje i bezbednosne zamke onlajn trgovine“, istakla je Mati.

Napomenula je da vodii pruaju i praktina uputstva o nainima onlajn plaanja, ali i konkretna objanjenja o pravima potroaa, odnosno obavezama trgovaca, koji su regulisani novim Zakonom o trgovini i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini.

„Izmeu ostalog, vodii podseaju i na mogunost da se graani u roku od 14 dana predomisle i vrate robu uz povraaj novca“, rekla je dravna sekretarka.

Mati je najavila da su u pripremi i vodii za trgovce i napomenula da je USAID-ovo istraivanje sprovedeno prolog meseca pokazalo da su neke firme, njih 30 odsto, spremnije doekale krizu, osnaivi ve postojee onlajn kanale poslovanja.

Direktorka USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, Dragana Stanojevi je rekla da je objavljivanje vodia za potroae u vreme pandemije koronavirusa znaajan korak u jaanju elektronske trgovine u Srbiji.

„Elektronska trgovina je vana za biznise jer im prua priliku da opstanu u vreme krize, a bitna je i za potroae kako bi se snabdeli na bezbedniji nain titei svoje i zdravlje svojih najbliih“, kae Stanojevi.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top