Ovde ste
Home > Ekonomija > Danas istie rok bankama da obaveste klijente o moratorijumu

Danas istie rok bankama da obaveste klijente o moratorijumu


Beograd — Danas istie rok bankama u Srbiji da na svojim portalima objave obavetenje za klijente o novom zastoju u otplati obaveza (moratorijum).


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos, uroszunic

Foto: Depositphotos, uroszunic

Graani koji ele da nastave sa plaanjem rata kredita od sutra do 10. avgusta mogu da se jave njihovim matinim bankama i moratorijum odbiju.

Banke/davaoci finansijskog lizinga su duni da fizikim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim drutvima do kraja dana ponude zastoj u otplati obaveza.

Obavetenje treba da sadri informacije o poetku primene i periodu trajanja moratorijuma, obraunu kamate, nainu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, moguim alternativnim nainima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Obzirom da su banke mogle ve istog dana (27. jula) kada je Izvrni odbor Narodne banke Srbije usvojio propise kojima dunicima omoguava da dodatno odloe obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga, da na svojim sajtovima postave obavetenje, tako su i klijenti ve tada mogli da se izjasne da ele da nastave sa otplatom obaveza, odnosno odbiju moratorijum.

Ukoliko dunik u roku od deset dana od dana objavljivanja obavetenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatrae se da je ponudu prihvatio.

Klijent banke moe da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pote, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke/davaoca finansijskog lizinga, i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obavetenja o ponudi, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajui to od banke na prethodno opisan nain ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze, objasnili su u NBS.

Dunici koji nameravaju da odbiju moratorijum nemaju nikakvog razloga za zabrinutost jer je banka duna da, kada je korisnik u propisanom roku (do 10. avgusta 2020. godine) obavesti da odbija ponudu – obaveze dospele nakon stupanja na snagu Odluke naplati u iznosu koji bi bio naplaen da banka nije obustavila isplate po trajnim nalozima (bez bilo kakvog dodatnog obrauna kamate), kao i da aktivira trajni nalog.

Takoe, ako se dunici naknadno opredele da odbiju moratorijum i nakon 10. avgusta, moi e da odustanu od moratorijuma bez bilo kakvih posledica, odnosno bice u istoj situaciji kao da su banku na vreme obavestili da ne prihvataju moratorijum.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top