Ovde ste
Home > Ekonomija > “Inspekcija e reagovati” – poslodavcima rok do sutra za donoenje plana

“Inspekcija e reagovati” – poslodavcima rok do sutra za donoenje plana


Beograd — Svi poslodavci u Srbiji imaju rok da do sutra, 10. avgusta, donesu plan primene mera, u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad.


Izvor: Tanjug

Foto: Depositphotos, AndrewLozovyi

Foto: Depositphotos, AndrewLozovyi

Inspektori rada e potom kontrolisati firme, ali i tamo gde je potrebno savetovati i pomagati da se tome prilagode, kau u Inspektoratu za rad.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad u cilju spreavanja pojave i tenja Covida 19 stupio je na snagu 11. jula, primenjuje se na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kue.

Direktor Inspektorata za rad Stevan Ðurovi ukazuje da postoje situacije u kojima firme koriste agencije da im urade akt procene rizika i dodaje da to zaista nije neophodno, budui da taj posao nije komplikovan.

“Nema potrebe da se izdvajaju dodatna sredstva i plaaju agencije, svi poslodavci na osnovu pravilnika Ministarstva rada i plana preventivnih mera koje su objavljene na sajtu imaju formu i potrebno je samo da to prilagode svojim aktivnostima”, kae Ðurovi za Tanjug.

Dodaje da plan moe da spovede lice koje je u firmi zadueno za bezbednost i zdravlje na radu, a ukoliko ga nemaju u firmi, to moe da uuni bilo ko je od radnika ko je upoznat sa temom i za to mu nee bioti potrebno vie od sat ili dva vremena.

Istie da su u planu, odnosno tabeli navedene mere koje su poslodavci duni da potuju.

Inspekcija rada e kontrolisati poslodavce, a u cilju zatite zdravlja ljudskih ivota, kae Ðurovi i dodaje da cilj nije samo kanjavanje i represivne mere ve da se prui pomo i savetodavna podrka poslodavcima da to pre ponu sa primenom mera iz plana a u cilju zatite zdravlja i spreavanja pojave i irenja virusa.

“U situacijama u kojima je znaajno ugroena bezbednost ljudi, inspekcija e reagovati”, kae sagovornik Tanjuga.

Dodaje da su se tokom vanrednog stanja poslodavci uglavnom pridravali mera i potovali ih, ali da je bilo i onih koji nisu davali i takav primer.

“Gde god naiemo na propuste ukazujemo poslodavcu da mora da potuje mere, a ako su primeri drastiniji i svojim postupcima ugroavaju zaposlene, podnosimo zahteve za prekrajne prijave iili reenja o zabrani rada”, kae Ðurovi.

Tokom vanrednog stanja inspektori su podneli 78 zahteva za pokretanje prekrajnog postupka i nekoliko reenja o zabrani rada.

Pravilnikom o preventivnim merama, za bezbedan i zdrav rad za spreavanje pojave i irenja epidemije zarazne bolesti propisuju se preventivne mere koje je poslodavac duan da primeni radi spreavanja pojave i irenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadleni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Poslodavac je duan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za spreavanje pojave i irenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Оставите одговор

Top