Ovde ste
Home > Ekonomija > Kako se pijace nose s pandemijom

Kako se pijace nose s pandemijom


Novi Sad — Pandemija kovida 19 ostavila je traga i u prometu robe na pijacama, ali sreom pijani prodavci imali su pomo JP koja upravljaju i odravaju pijace.


Izvor: Dnevnik

Foto: Depositphotos/michaelpuche

Foto: Depositphotos/michaelpuche

Dodue, odlazak na pijacu nije vie kao nekada, poto potroai sada svee voe i povre mogu da kupe i u komijskim radnjama i u velikim trgovinskim lancima, gde se za poljoprivrede proizvode uvek nae mesta za popuste, pa se ne moe rei da je samo epidemija krivac to je pijanim prodavcima pazar tanji, pie novosadski Dnevnik.

Direktor Poslovnog udruenja Pijace Srbije Savo Duvnjak kae za Dnevnik da nema sumnje da je tokom poslednjih desetak godina najvei broj promena u pijanoj delatnosti nastao kao direktna posledica uspostavljanja novih oblika trgovine (super i megamarketi) koji su stanovnitvu urbanih sredina ponudili alternativu kupovini na pijacama.

Naime, ekspanzija novih oblika trgovine, ukljuujui i elektronsku trgovinu, ubrzala je promene navika potroaa, a pijacama namenula bitno drugaiju poziciju na tritu.

Meutim, pijace su i danas jedna od najznaajnijih karika u lancu snabdevanja stanovnitva sveim i zdravstveno bezbednim ivotnim namirnicima, naroito domaim povrem i voem. Pijace istovremeno naglaavaju i istiu vrednost domaih proizvoda iz neposrednog okruenja i nude manjim proizvoaima (poljoprivrednim gazdinstvima) efikasne, lako dostupne i ekonomski isplative kanale distribucije, kako bi domai proizvodi svakodnevno bili dostupni kupcima.

U prilog tome govore podaci Republikog zavoda za statistiku prema kojima je ukupan promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji tokom 2019. godine bio 41 milijardu dinara, to je u tekuim cenama 9,2 odsto vie u odnosu na 2018. godinu.

Zvanina statistika kae da je tokom prvih est meseci 2020. godine promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Srbiji bio manji za 14,2 procenata u odnosu na isti period lane. Prema podacima Republikog zavoda za statistiku, ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Republici Srbiji u ovom periodu je bila 16,7 milijardi dinara, to je za oko 2,8 milijardi dinara manje u odnosu na 2019. godinu. Na oko 400 registrovanih pijaca u Srbiji svoju robu, svakog dana, plasira oko 80 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, proizvoaa, zanatlija i trgovaca, a u prvom polugoditu ove godine.

Najbolje je ila prodaja povra (33 procenata), potom voa i groa (22,5 procenta), ivina i jaja (13,2 procenta), mleko i mleni proizvodi (12, 8 procenata).Trini udeo prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u odnosu na prodaju i otkup proizvoda, poljoprivrede, umarstva i ribarstva u Republici Srbiji u 2019. godini je bio 24,75 odsto, to znai da je gotovo etvrtina poljoprivrednih proizvoda plasirana na pijacama.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top