Ovde ste
Home > Vesti > Plava hala u Atenici ponovo eka kovid pacijente FOTO

Plava hala u Atenici ponovo eka kovid pacijente FOTO


Kapaciteti Opte bolnice u aku popunjeni su preko devedeset odsto, pa je od danas za kovid pacijente spremna i privremena bolnica Plava hala u Atenici.


Izvor: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Spremno je 100 postelja, a svi koji budu bili tu smeteni imae istu negu kao pacijenti koji se lee u bolnici.

“Poslednjih dana intenzivno smo radili na opremanju Plave hale i bie primljeni prvi pacijenti. Imamo 48 boca sa kiseonikom, a u narednih dana oekuje sa dobijemo jo 100. Privremena bolnica bie podeljena na muki i enski deo, a zbog razvoda kiseonika broj postelja po odeljenjima smanjen je sa devet na sedam”, rekao je gradonaelnik aka Milun Todorovi.

Prema reima direkora Opte bolnice u aku, dr Miroslava Sretenovia, uinjeno je sve da nova zgrade ove ustanove ne pree u kovid reim, zbog ostalih pacijenata.

” Primorani smo da ponovo otvorimo privremenu bolnicu u Plavoj hali u Atenici, u koju e biti smeteni pacijenti koji su pregurali najtee dane, ali jo uvek nisu za otputanje kui. Dodatno osoblje nemamo, ve e jo vei pritisak biti stavljen na ve zaposlene medicinske radnike. Situacija je izuzetno ozbiljna i teka“, izjavio je dr Sretenovi.

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Foto: RINA

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top