Ovde ste
Home > Vesti > U najmonijoj italijanskoj mafiji Albanci – novac donose u domovinu

U najmonijoj italijanskoj mafiji Albanci – novac donose u domovinu


Meu 325 optuenih za najmoniju italijansku mafijaku grupu “Ndrangeta” nalaze se i etiri Albanca.


Izvor: Kosovo online

Foto: Shutterstok/wanida tubtawee

Foto: Shutterstok/wanida tubtawee

Ova grupa e se suoiti sa italijanskom pravdom u jednoj od najveih parnica, jer su politiari, advokati i biznismeni ukljueni u sluaj kao osumnjieni, prenosi Koha.

Robert Ljazaj, Afred Ljucaj, Eduard Tahiri i Fljorian Tahiraj su Albanci optueni da su lanovi grupe, kao i bivi advokat ankarlo Piteli i politiar Nikola Adamo. Tuilac Nikola Grateri naglasio je da e suenje otkriti ne samo zloine Ndrangete, ve i umeanost zvaninika.

“To nije samo odskona daska protiv mafije, ve je takoe vano razumeti evoluciju Ndrangete, koja nije samo umeana u korupciju i podmiivanje, ve je povezana sa javnom upravom, takozvanim “belim okovratnicima“. Ovaj proces e otkriti pregled onoga to je kalabrijska mafija danas – vie nije mafija za otmice pastira, ve velika kriminalna korporacija“, rekao je tuilac Grateri.

Osumnjieni se suoavaju sa optubama za ubistva, trgovinu drogom, primanje mita i pranje novca. U meuvremenu, oekuje se da e se oko 900 svedoka pojaviti na suenju koje se odvija u zgradi visoke bezbednosti u gradu Lamecija Terme, koje se nalazi u srcu teritorije na kojoj deluje Ndrangeta.

Zgrada je pretvorena u veliku sudnicu posebno za taj sluaj. Suenje, za koje se oekuje da traje najmanje godinu dana, fokusira se na porodicu Mankuzo, koja ini monu grupu unutar klana Ndrangeta. Veina osumnjienih uhapena je tokom operacija u Italiji, Nemakoj, vajcarskoj i Bugarskoj u decembru 2019. godine.

Albanska mafija novac “ulae u domovinu”

Izvetaj koji je pre est meseci objavila italijanska Antimafija zakljuio je da je Albanija prvi proizvoa marihuane u Evropi i meu prvim zemljama na svetu u kojima su albanske kriminalne grupe i dalje meu najvanijim i najsloenijim u Italiji.

Iako se u izvetaju podvlai da je dolo vreme da se albanske kriminalne grupe smatraju mafijom, najnovije vesti, podvuene u izvetaju italijanske Antimafije, su u promeni uloge koju je Albanija preuzela u nacionalnom i meunarodnom krivinom scenariju trgovine drogom, postajui glavna tranzitna zemlja za trgovinu heroinom iz Avganistana i Centralne Azije. Albanske kriminalne grupe u ulozi agenata uvoze velike koliine kokaina iz Kolumbije na evropsko trite.

Italijanska Antimafija takoe potvruje upotrebu napredne tehnologije u upotrebi brodova iz Albanije, koji su automatski, daljinski upravljani i bespilotni.

Po prvi put italijanska Antimafija signalizira da novac zaraen od ilegalnih aktivnosti albanske kriminalne organizacije ulau u domovinu, odnosno u Albaniju, u strateku imovinu kao to su graevinski i turistiki sektor. Takoe ih koriste za kupovinu heroina iz Azije i kokaina iz Kolumbije.

Italijanska Antimafija takoe obavetava da su albanske kriminalne grupe prisutne na veini italijanske teritorije i da su meu najsloenijim etnikim organizacijama sposobnim da deluju na razliitim nivoima. S jedne strane, oni se pojavljuju u pojedinanim akcijama ili u saradnji sa drugima i uglavnom u odreenim zloinima, a sa druge strane, utvreno je postojanje albanskih kriminalnih organizacija dugo strukturiranih na teritoriji Italije sa tipinim mafijakim karakteristikama.

U izvetaju koji je pre est meseci objavila italijanska Antimafija, dolo se do zakljuka da su albanske kriminalne grupe i dalje meu najvanijim i najsloenijim u Italiji.

Prostitucija, droga, oruje

U vezi sa identifikacijom albanskih kriminalnih grupa, izvetaj italijanske Antimafije podvlai da je “u budunosti neophodno u interpretativnom planu razmotriti pojam “tradicionalne mafije“, kao to su mafije Koza Nostra, Sakra Korona Unita, Ndrangeta, Kamora itd.

Prema italijanskom Izvetaju protiv mafije, glavna karakteristika albanskih kriminalnih grupa je pripadnost zasnovana na porodinim vezama ili lanovima koji dolaze iz istog albanskog grada ili podruja i imaju isti kodeks ponaanja. Abanska kriminalna aktivnost uglavnom se odvija u trgovini drogom, trgovini orujem, trgovini ljudima, kao i u eksploataciji prostitucije koju esto ine u saradnji sa drugim etnikim kriminalnim grupama u Italiji, poput rumunske i nigerijske.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top