Ovde ste
Home > Zdravlje > Hoete ipak da primite drugu vakcinu, ne pravite ovu najeu greku

Hoete ipak da primite drugu vakcinu, ne pravite ovu najeu greku


Od kad je poela vakcinacija, bilo je dosta onih koji su menjali odluku kojom vakcinom da se vakciniu, a kako neki od njih jo nisu pozvani, veruju da je to zbog toga to su slali novu prijavu sa eljom da to bude vakcina drugog proizvoaa. Ovo nema veze sa istinom jer, kako kau u kancelariji eUprave, na odluku koga e kad da pozovu utiu iskljuivo godine i to da li pripada jednoj od prioritetnih grupa.


Izvor: S.Vasi

Foto: shutterstock/Rido

Foto: shutterstock/Rido

Broj doza (vakcine i revakcine zajedno) od 17.2.2021.

Sinofarm 907.617 doza.

Fajzer/BionTek 68.348 doza.

Sputnjik V 40.309 doza.

“Dakle, ako neko promeni odluku, a prethodno je popunio prijavu, na primer, za AstraZeneku, dovoljno je da ode na link koji je dobio u mejlu i promeni interesovanje. Bie pozvan kad doe na red zavisno od godina ivota i prioriteta da dobije onu vakcinu za koju se poslednju prijavio”, kau za B92.net u eUpravi.

Kada odete na link i kliknete na opciju da izmenite prijavu dobijete ipak jo jedan dokument koji izgleda kao da ste popunili novu prijavu. Tamo u polju za proizvoaa upisujete onog za koga ste se, u meuvremenu odluili.

Prema podacima Vlade RS, i dalje vlada najvee interesovanje za vakcinu kineskog proizvoaa, to se moe zakljuiiti iz broja doza koje su do sada utroene (907.617). Slede Fajzer/Biontek, pa Sputnjik V. Ovakav odnos ne iznenauje s’ obzirom na to da je Srbija do sada i dobila najvie “Sinofarm” vakcina.

Podseamo da su prema operativnom planu za imunizaciju Instituta “Batut” predviene tri faze vakcinacije u kojima bi trebalo da bude obuhvaeno oko 1,75 miliona graana Srbije, a ve smo na oko milion vakcinisanih.

U prvoj fazi vakcinacije obuhvaeni su zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najviim rizikom od prenoenja infekcije i zaposleni u domovima za stara lica i ustanovama socijalne zatite. U ovoj fazi bie fakcinisani i starije uzrastne grupe stanovnitva: osobe starije od 65 godina koje stalno borave u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zatite, osobe starije od 75 godina u optoj populaciji, osobe u starosnoj grupi 65-74 godine u optoj populaciji sa viestrukim faktorima rizika i korisnici ustanova socijalne zatite (osim domova za stara lica) u kojima je oteano ili nemogue sprovoenje nefarmakolokih mera prevencije i suzbijanja.

Foto: Depositphotos/AlexLipa

Foto: Depositphotos/AlexLipa

U drugoj fazi, koja obuhvata do 20 odsto od ukupnog broja stanovnitva, bie obuhvaene starije uzrasne grupe koje nisu obuhvaene u prvoj fazi, osobe sa komorbiditetima koje ne spadaju u starije uzrasne grupe stanovnitva kao i zaposleni u odreenim ustanovama od znaaja za funkcionisanje drutva.

Ukoliko se obezbede koliine vakcine vee od potreba za vakcinaciju ciljnih grupa planiranih u prve dve faze imunizacije, plan se proiruje na treu fazu koja bi trebala da obuhvati do 50 odsto ukupnog stanovnitva Srbije.

Prioriteti se odreuju naknadno, na osnovu novih saznanja o toku epidemije, imunogenosti vakcine, kao i na osnovu dostupnih koliina vakcine.

U ovoj fazi trebalo bi da budu vakcinisani zaposleni u obrazovnim ustanovama sa manjim rizikom od transmisije virusa (osnovne kole), esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaeno u drugoj fazi, zaposleni na proizvodnji vakcina i u laboratorijama na mestima sa visokim rizikom za infekciju kao i osobe koje su usled svog socijalnog statusa u poveanom riziku od infekcije, jer ne mogu da obezbede fiziku udaljenost:

1. Migranti i traioci azila u kolektivnom smetaju;
2. Grupe osoba koje ive u nehigijenskim naseljima;
3. Beskunici i osobe koje ive u ekstremnom siromatvu;
4. Osobe starije od 50 godina na izdravanju krivinih sankcija.

U praksi se ipak nisu striktno pridravali plana imunizacije. Nakon vakcinacije zdravstvenih radnika, prelo se na vakcinaciju starijih osoba i onih sa rizikom od teih oblika oboljevanja, ali su na red doli i mlai od 65 godina starosti koji nemaju hroninih bolesti.

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top