Ovde ste
Home > Kultura > Nova direktorka o planu razvoja Muzeja savremene umetnosti: Zarada i od prodavnice i kafe-restorana

Nova direktorka o planu razvoja Muzeja savremene umetnosti: Zarada i od prodavnice i kafe-restorana


Nova direktorka Muzeja savremene umetnosti (MSU) u Beogradu Marijana Kolari izabrana je na predlog Upravnog odbora ove ustanove i Ministarstva kulture Srbije, koji je prihvatila Vlada Srbije, a na osnovu njenog detaljnog predloga plana i rada MSU za naredne etiri godine.


Izvor: B92, Tanjug

Ilustracija/Foto: zrad/Shutterstock

Ilustracija/Foto: zrad/Shutterstock

Sam predlog Kolarieve je zasnovan na est stratekih taaka – obrada i unapreenje kolekcije, unapreenje programskih sadraja, ljudskih resursa, saradnje, publike i ostvarivanja sopstvenih sredstava, sa ciljevima i indikatorima njihovog ostvarenja. Na konkurs se prijavilo pet kandidata, ali su u obzir uzete etiri prijave, osim Marijane Kolari, i od doskoranje direktorke Narodnog muzeja u apcu Nele Tonkovi, nekadanjeg v. d. direktora Muzeja savremene umetnosti Slobodana Nakarade i komunikologa iz Novog Sada Branka Popovia.

Svo etvoro kandidata na januarskom konkursu predstavilo je svoje planove za rad MSU u naredne etiri godine i ocenjeni su pozitivno, ali je najbolje proao predlog nove direktorke, koja se osvrnula na znaaj MSU-a, istorijat, naslee osnivaa te ustanove i prvog direktora Miodraga Protia, ali i na potrebu stvaranja “jasnijih smernica za budunost”.

Prva taka predloga – Unapreenje kolekcije, podrazumevalo bi konstantno dopunjavanje zbirki, ali i teorijsko i istorijsko bavljenje radovima, kao i njihovo predstavljanje. U cilju dopune zbirki, Kolarieva je u januaru predloila izradu akcionog plana otkupne politike koja bi bila dostavljena osnivau kao redovna budetska linija, ali bi podrazumevala i partnersku saradnju javnog i privatnog sektora, na kojoj je velikim delom i zasnovan njen koncept programa. U taki unapreenja kolekcije, nova direktorka je predloila i reviziju muzejske zbirke, i digitalizaciju celokupne grae.

to se tie unapreenja programskih sadraja, osim izlagake delatnosti, njen plan obuhvata i modernizaciju biblioteke, podsticaj istraivake i izdavake delatnosti, ali i organizovanje edukativnih programa za razliite uzraste. Poseban strateki plan odnosi se i na ljudske resurse, to bi obuhvatalo strune seminare i saradnju s drugim ustanovama, ali i otvaranje novih radnih mesta.

Marijana Kolari je tada istakla i znaaj partnerstva javnog i privatnog sektora, kao i unapreenja saradnje MSU-a sa strukovnim udruenjima, nevladinim organizacijama, medijima i sponzorima. Kao najvei izazov smatra povratak stare i razvoj nove publike, i zato planira mnoge edukativne programe, posebno izradu novog sajta i savremeni pristup njuzletera.

U cilju poveanja sopstvenih sredstava, nova direktorka smatra da bi MSU, osim prodaje ulaznica, mogao da kreira posebne sponzorske pakete i popuste, da otvori i muzejsku prodavnicu, kafe – restoran, jer, prema njoj, to ne doprinosi samo dopuni budeta, ve i stvaranju sopstvenog identiteta, kroz brendiranje odreenih linosti. Program koji je predloila ne sadri konkretan izlobeni plan za naredne etiri godine, ve skicu, ideju – koncept tipa izlobi.

Prema toj zamisli, jedna godinje izloba bi bila iz zbirki MSU, jedna retrospektiva umetnika iz Srbije ili sa prostora bive Jugoslavije, jedna samostalna ili grupna postavka ivih umetnika – savremenika, kao i jedna koprodukcija sa partnerima iz regiona ili inostranstva.

Nova direktorka MSU diplomirala je na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 2010, a od 2011. do 2015. godine radila je kao struna saradnica za kulturu u gradskoj upravi u Panevu.

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Izvorni link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top