Ovde ste
Home > Život > Zakon o socijalnim kartama će omogućiti pravedniju raspodelu novca

Zakon o socijalnim kartama će omogućiti pravedniju raspodelu novca


Ministarka je za emisiju “U središtu pažnje” precizirala da će primena Zakona o socijalnim kartama omogućiti pravedniju raspodelu novca za socijalno najugroženije grupe i uspostaviti bolju kontrolu socijalnih davanja.

“Uvođenjem jedinstvenog registra socijalne karte, centralizovane baze podataka, sve činjenice koje su relevantne da neko ostvari svoja prava naći će se na jednom mestu. Građani više neće morati da idu od šaltera do šaltera, sve će moći da završe sa matičnim brojem i inicijalnim zahtevom na jednom mestu”, kaže Kisić Tepavčević. 

Ističe da će Registar socijalne karte obuhvatiti građane koji već koriste socijalnu zaštitu, one čiji su zahtevi u proceduri, kao i one koji su bilo kada podneli zahtev, ali su odbijeni.

“Ako istraživanja pokažu da je neka grupa posebno ugrožena, a naročito smo fokusirani na ranjive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom i stariji od 65 godina – moguće je povući te podatke iz Centralnog registra stanovništva u bazu i pružiti pomoć tim najugroženijim kategorijama, a da je oni nisu sami tražili”, precizirala je Kisić Tepavčević.

Socijalna davanja po više osnova

Darija Kisić Tepavčević je rekla da se socijalna prava odnose na dečju i porodičnu, socijalnu, boračku i invalidsku zaštitu, pa neke osobe imaju prava na pomoć po više osnova.

“Ako dete prima dečiji dodatak postoji mogućnost da se taj iznos poveća nakon punoletstva.
Kako bi sve nesmetano funkcionisalo nabavljen je softversko-hardverski sistem koji treba da poveže interni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa eksternim sistemima u drugim institucijama. Sve eksterne baze su spremne i sada sledi period za ispitivanje funkcionisanja sistema u narednim mesecima. Primena zakona počeće 1. marta 2022. godine”, kaže ministarka.

“Kada se uspostavi jedan takav sistem, koji radi 24 časa dnevno, precizno će se evidentirati na koji način određene porodice imaju mogućnost da dobiju pomoć. Ili da li je pomoć potrebna određenim kategorijama stanovništva, uglavnom staračkim domaćinstvima koji nemaju nikakve prihode, a poseduju njivu ili nekretninu”, istakla je ministarka.Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top