Ovde ste
Home > Putovanja > Kako e izgledati kovid pasoi VIDEO

Kako e izgledati kovid pasoi VIDEO


Foto: Shutterstok/Cryptographer

Foto: Shutterstok/Cryptographer

Evropska unija predstavila je kako e izgledati kovid pasoi koji e biti u upotrebi od 15. juna.

Evropska unija predstavila je kako e izgledati kovid pasoi koji e biti u upotrebi od 15. juna.

Paso e u poetku vaiti za graane Evropske unije. Tree zemlje, meu kojima je i Srbija, uskoro e moi da izdaju sline putne isprave.

Uz regularni paso za putovanje, graani EU uskoro e sa sobom morati da nose i zdravstvenu putnu ispravu. Dugo najavljinani takozvani ”kovid pasoi” zaivee u junu i bie u digitalnoj formi.

Zdravsrveni sertifikat preporuuje se za putovanje avionom, uee na nekom vanom dogaaju ili za ulazak na neko javno mesto, a izdavae ga ministarstva zdravlja drava lanica.

U dokumentu e biti vae ime, prezime, datum roenja, dravljanstvo, broj pasoa overen QR kodom, da li ste vakcinisani ili ne, vrsta vakcine i da li ste bili nosilac virusa.

Iz Brisela objanjavaju da su zemlje lanice u obavezi da usvoje sertifikate koji se odnose na vakcine priznate od strane Evropske agencije za lekove, ali i da svaka drava lanica ima pravo da zasebno odlui o priznavanju bilo koje druge vakcine. Na taj nain nain i kineska i ruska vakcina, koje agencija nije odobrila, mogu biti ukljuene u sertifikate.

Svi bi trebalo da imaju mogunost da dobiju takav sertifikat, bez obzira da li je vakcinu odobrio evropski regulator ili je odobrena samo na nacionalnom nivou. Ali mora se razlikovati izdavanje sertifikata i priznavanje konkretne vakcine od strane drave.

U EU trenutno rade na izradi plana kako e kovid pasoi biti izdavani u zemlje treeg sveta meu kojima je i Srbija. Do tada za ulazak u EU, bie neophodan negativan test na koronavirus, kao i sva ranije odreena pravila od strane zemalja lanica.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top