Ovde ste
Home > Zdravlje > Fajzerova vakcina sigurna 100% za decu stariju od 12 godina

Fajzerova vakcina sigurna 100% za decu stariju od 12 godina


Farmaceutska firma Fajzer objavila je danas da je njihova vakcina protiv kovida 19 sigurna i prua snanu zatitu deci starijoj od 12 godina, pie Washington Post.


Izvor: Washington Post

Foto: shutterstock/Seven land

Foto: shutterstock/Seven land

Veina vakcina protiv kovida se preporuuje odraslim osobama, koja spadaju u visokorizinu grupu vezano za koronavirus. Konkretno, Fajzerova vakcina je dobila odobrenje za vakcinaciju osoba starijih od 16 godina. Meutim, smatra se da e vakcinacija dece svih starosnih grupa biti kljuna u zaustavljanju pandemije i da bi trebalo omoguiti uenicima, naroito onima u viim razredima, da se nakon meseci onlajn nastave vrate u kolske klupe.

U istraivanju je uestvovalo 2.260 dece uzrasta izmeu 12 i 15 godina, a sprovedeno je u Sjedinjenim Dravama. Neslubeni rezultati istraivanja ukazuju da meu adolescentima koji su primili obe doze nije bilo zaraenih za razliku od 18 tinejdera koji su primili placebo, izvetavaFajzer.

Radi se o studiji manjeg opsega koja jo nije slubeno objavljena, ali re je o jo jednom snanom dokazu kako vakcina osnauje deji imuni sistem. Naulnici tvrde da je kod dece tog uzrasta utvrena visok nivo antitela koja se bore protiv virusa, neto vea nego to je zabeleena pri istraivanju mlaih odraslih osoba.

Deca su imala sline nuspojave kao i mlae odrasle osobe, poput, bolova, temperature, hladnoe i umora, naroito nakon druge doze. Istraivanje e nastaviti prati uesnike idue dve godine kako bi se vie saznalo o dugoronoj zatiti protiv kovida.

Fajzer i njegov nemaki partner BioNTech e u iduim nedeljama od amerike Agencije za hranu i lekove i od evropskih regulatornih agencija traiti da se po hitnom postupku odobri njihova vakcina protiv kovida za decu stariju od 12 godina.

“Nadamo se da emo pre poetka sledee kolske godine vakcinisati decu tog uzrasta u Sjedinjenim Dravama”, rekao je Albert Burla, ef Upravnog odbora Fajzera.

Fajzer nije jedina firma koja eli da spusti starosnu granicu za svoju vakcinu. Uskoro se oekuju rezultati amerike studije o Moderninoj vakcini za starosnu grupu izmeu 12 i 17 godina.

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top