Ovde ste
Home > Ekonomija > Sutra poinje prijava za isplatu pola minimalca: Kada lee novac na raun?

Sutra poinje prijava za isplatu pola minimalca: Kada lee novac na raun?


Ministar finansija Sinia Mali podsetio je poslodavce da je danas poslednji dan prijave za isplatu polovine minimalne zarade za mesec mart.


Izvor: B92

Foto: Ministarstvo finansija

Foto: Ministarstvo finansija

Kako je dodao, ve sutra, 1. aprila, kree prijava za april, to je deo treeg paketa podrke privredi i graanima Srbije.

Treim paketom pomoi privredi i graanima predviena je isplata polovine minimalne zarade za tri meseca za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzea, koja zajedno zapoljavaju oko 1,5 miliona ljudi i za ovu meru je izdvojeno 69,8 milijardi dinara iz budeta Republike Srbije.

“Poslodavci se za korienje ovih mera mnogu prijaviti na portalu Poreske uprave i to za svaki mesec posebno, a za prijavu imaju vremena do poslednjeg dana u tekuem mesecu. Prva isplata polovine minimalne zarade bie izvrena 8. aprila i ona e se odnositi na mesec mart, a zatim slede uplate u maju i junu mesecu. Novac e biti uplaen na posebne namenske raune koji e za privrednike biti automatski otvoreni, a odatle e novac moi iskljuivo da bude prebaen na raun zaposlenog”, naveo je ministar Mali.

On je podsetio da Uredba o utvrivanju Programa direktnih davanja predvia da nema otputanja vie od 10 odsto radnika tokom tri meseca po isplati poslednje polovine minimalne zarade i da oni koji uzmu pomo nemaju pravo isplate dividendi. Ministar je naveo i da je za privrednike dobra vest to e biti proirena garantna ema dogovorena sa bankama za dodatnih 60 milijardi dinara.

“Prva izmena, u odnosu na prethodni period, odnosi se na maksimalne vrednosti kredita koje banke mogu da plasiraju sa garancijom drave, a koje se uveava za 500 miliona evra, tako da e iznositi ukupno 2,5 milijardi evra. Druga izmena se tie perioda raspoloivosti ovakvih kredita. Naime, ovi krediti bie raspoloivi do 30. juna 2022. godine“, objanjava Mali.

Ministar napominje da je deo privrednika najavu mogunosti ovih povoljnih kredita razumeo kao priliku koja se daje samo kompanijama iz ugroenih sektora, ali nije tako.

“Proirenjem postojee garantne eme ne menjaju se uslovi podobnosti, tako da svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzea koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o utvrivanju garantne eme mogu da apliciraju za kredite koji imaju garanciju drave u skladu sa predmetnim zakonom. Sa druge strane, Republika Srbija uspostavlja i drugu, novu garantnu emu, koja jeste namenjena svim firmama iz ugroenih sektora, kao i firmama u drugim sektorima sa padom poslovnih prihoda veim od 20 odsto u 2020. godini. Maksimalna vrednost kredita pokrivenih drugom garantnom emom iznosie 500 miliona evra”, objasnio je Mali.

Krediti pokriveni postojeom garantnom emom, dodaje on, daju sa periodom otplate do 36 meseci, sa ukljuenim obaveznim grejs periodom od devet do 12 meseci, dok se krediti pokriveni drugom garantnom emom daju sa sa periodom otplate do 60 meseci, sa ukljuenim obaveznim grejs periodom od 18 do 25 meseci.

“eleli smo da na ovaj nain pruimo dodatnu podrku posebno ugroenim sektorima, na koje je ova kriza najvie uticala, i da im pomognemo da obezbede neophodnu likvidnost”, rekao je ministar finansija.

On podsea i da e zaposleni iz sektora ugostiteljstva i turizma, turistiki vodii i rent-a-kar agencije, dobiti jo jednu celu minimalnu zaradu, pored tri isplate polovine minimalca.

“Postoje jo dve sektorske pomoi. Za sve gradske hotele bie isplaena ista novana pomo kao u 2020. godini, a to je 350 evra po leaju i 150 evra po sobi. Trea sektorska pomo se odnosi na sektor autoprevoznika, koji e dobiti 600 evra meseno za svaki autobus”, podsetio je ministar.

Ministar kae da se polako vidi i svetlo na kraju tunela, o emu govori i jedan od najboljih rezultata po pitanju stope rasta u Evropi u proloj godini.

“Drava je danas sa javnom potronjom jedan od najveih investitora, naroito u oblasti infrastrukture. Videli ste koliko je gradilita poslednjih dana predsednik Srbije Aleksandar Vui obiao. Dakle, na glavni stub nosa je graevinska industrija i u stopu je prate ostali sektori, poput poljoprivrede ali i mnogi drugi jer je naa privreda fleksibilna. Takoe, mnogi privrednici su se uspeno prilagodili novonastalim okolnostima u krizi”, naveo je Mali.

Prema njegovim reima, veoma je vana i privatna potronja, kako bismo ili ka zacrtanim ciljevima privrednog rasta. On je podsetio da 28. aprila kree i prijavljivanje graana za pomo od 60 evra (dva puta po 30 evra).

“Punoletni graani moi e da se prijavljuju za uplatu novane pomoi u periodu od 28. aprila do 15. maja ove godine, i to elektronski preko portala Uprave za trezor ili telefonskim putem, preko kontakt centra. Korisnici penzija, primaoci novane socijalne pomoi i lica u zavodu za izvrenje krivinih sankcija nee morati da se prijavljuju, ve e se njima pomo uplatiti bez podnoenja prijave“, navodi Mali i dodaje da e prva isplata ove pomoi poeti u maju. Precizira i da e penzioneri dobiti dodatnih 50 evra, odnosno ukupno 110 evra i da e se isplata za njih realizovati ovim redosledom – u maju 30, u septembru 50 i novembru jo 30 evra.

to se tie pomoi za nezaposlene, Mali je istakao da e oni dobiti dodatnih 60 evra u mesecu junu. Dodao je i da e dodatnih 100 evra dobiti nai graani na Kosovu i Metohiji, ukljuujui i decu, odnosno 200 evra ukoliko su nezaposleni.

Kada je re o prijavi za polovinu minimalne zarade, vie informacija poreski obveznici mogu nai na sajtu Poreske uprave Republike Srbije. Takoe, mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno na alterima “Va poreznik” u 37 filijala irom Srbije.

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top