Ovde ste
Home > Automobili > Hrvati menjaju pravila u saobraaju, tie se i naih vozaa koji se zapute u tu zemlju

Hrvati menjaju pravila u saobraaju, tie se i naih vozaa koji se zapute u tu zemlju


Novim Nacionalnim planom za bezbednost na putevima predvieno je ukidanje tolerancije od 10% na prekoraenje brzine i smanjenje graninih vrednosti dozvoljene koliine alkohola u krvi vozaa, koje sada iznosi 0,5 promila.Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Hrvati nisu zadovoljni rezultatima prethodnog desetogodinjeg plana, iji cilj – smanjenje broja poginulih na putevima za 50% u periodu od 2010. do 2020. godine – nije ostvaren, pa najavljuju stroe regulative koje bi ule u novi plan za sledeu dekadu.

Dve mere se posebno izdvajaju, a ukoliko se usvoje uticae i na vozae iz drugih zemalja koji putuju u Hrvatsku, ukljuujui i nae.

Jedna od mera koja se razmatra tie se tolerancije na prekoraenje brzine vozila, pie Veernji list.

Ta tolerancija ili, kako se slubeno naziva, “sigurnosna razlika” iznosi 10 km/h za brzine do 100 km/h, a za vee brzine od toga iznosi 10 odsto.

Planom je predvieno da se ova tolarancija svede na minimum, koliko je to mogue, a da bi se mera sprovela, potrebno je da lokalne samouprave nabave nove ureaje za merenje brzine.

Do sada se, na primer, na auto-putu, gde je ogranienje brzine 130 km/h, tolerisala vonja brzinama do 143 km/h.

Ukoliko se usvoji nova mera, ova tolerancija e biti znatno nia i nai vozai koji nameravaju put Hrvatske morae vie da vode rauna o ogranienju brzine, kako ne bi zaradili kaznu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Kao druga vana mera navodi se da e se istraiti mogunost promene graninih vrednosti dozvoljene koliine alkohola u krvi vozaa.

Trenutno je u Hrvatskoj na snazi regulativa koja doputa 0,5 promila alkohola u krvi (ne odnosi se na profesionalne i mlade vozae).

Sprovoenje ove mere, prema planu, moglo bi da pone ve ove godine, a krajnji rok je 2023. Ukoliko se usvoji, mogue je smanjenje granine vrednosti ili ak nulta tolerancija na alkohol.

Podseamo, gornja granina vrednost dozvoljene koliine alkohola u krvi vozaa (ne odnosi se na profesionalne i mlade vozae) u Srbiji je 0,2 promila (ranije je bila 0,3), a ukoliko policija u kontroli utvrdi da je izmeu 0,2 i 0,5 promila, to spada u tzv. “umerenu alkoholisanost”.

U tom sluaju, predviena je zatitna mera iskljuenja vozaa iz saobraaja na 12 sati i novana kazna od 10.000 dinara.

Da li biste podrali ukidanje tolerancije na vonju pod uticajem alkohola u Srbiji, odnosno uvoenje nulte tolerancije?

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top