Ovde ste
Home > Vesti > Leposavi ne odustaje: Neu podneti ostavku

Leposavi ne odustaje: Neu podneti ostavku


Podgorica — Ministar pravde Vladimir Leposavi saoptio je da nee podneti ostavku i da e obavljati dunost dokle god mu Skuptina Crne Gore daje poverenje.


Izvor: B92, Vijesti

Foto: Shutterstok/smith371

Foto: Shutterstok/smith371

On je u obraanju javnosti naveo da ne negira niti relativizuje presueni zloin genocida u Srebrenici i da na to nema pravo.

Obraanje Leposavia prenosimo u celosti:

“Potovani graani,

Obraam vam se povodom Predloga za razrjeenje sa funkcije ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava koji je Predsjednik Vlade uputio Skuptini Crne Gore 06. aprila 2021. godine.

U najavi ove odluke, kao i u njenom obrazloenju, nalazi se samo jedna tana tvrdnja, a to je da je predsjednik Vlade svim lanovima pruio slobodu u radu. Iskreno sam uvaavao taj stav kao posebnu demokratsku vrijednost i prema njemu se odnosio sa punom moralnom i profesionalnom odgovornou, postupajui u korist Vlade i graana koji su je preko svojih poslanika izabrali.

Neprijatno sam iznenaen sada iznijetom tvrdnjom da je moje javno elovanje navodno „od poetka u velikoj mjeri odstupalo od zvaninih stavova Vlade i Sporazuma koji su 8. septembra 2020. godine potpisali lideri koalicija parlamentarne veine“. Jedna od obaveza preuzetih ovim Sporazumom glasi na „odgovorno sprovoenje svih meunarodnih obaveza“. Ovo podrazumijeva i obavezu svih lanova Vlade Crne Gore da ne zaborave da nas nisu izabrali strani saveznici, ve graani posredstvom svojih poslanika.

Jasno sam kazao da ne negiram niti relativizujem presueni zloin genocida u Srebrenici i da na to nemam pravo. Poslaniko pitanje je glasilo da li bih ja priznao zloin genocida. To pitanje je dio uobiajene, monstruozne politike DPS-a kojom se izaziva razdor i meusobno zavaanje. Bio sam svjestan da ovo poslaniko pitanje nije bilo postavljeno iz dobre namjere niti da bi doprinijelo potovanju meunarodnih obaveza i ozdravljenju drutva.

Postavljeno je da bi se surovo manipulisalo traginim osjeanjima svih graana koji imaju istu nacionalnu pripadnost kao i ja. Ovo pitanje se uvijek postavlja samo ministrima i javnim funkcionerima koji su Srbi, zato to oni koji ga postavljaju posebno raunaju na injenicu da su nebrojene rtve srpskog naroda ostale bez satisfakcije i zadovoljenja pravde. Upravo ovaj osjeaj nepravde konstantno izaziva sukobe na svim nivoima drutva i sprjeava istinsko pomirenje. Znajui to, smatrao sam da je nemoralno i nestruno da na ovo pitanje odgovorim neodreeno. Odogovor na ovo pitanje sam dao i kao ovjek i kao lan Vlade.

Na isti nain sam izrekao i svoj stav o Hakom tribunalu. Uvaavam obaveznost odluka tog suda, ali zadravam pravo da iznesem kritiki stav o njegovom radu, kao to se to uobiajeno ini u javnom govoru u svim evropskim i civilizovanim zemljama. Iznoenjem kritikog stava, ne namjeravam da ponitim vanost odluka ovog suda. Moja namjera je da osvijestim javni dijalog kako bi se prepoznala i uvaila patnja ostalih rtava graanskog rata, a sa ciljem da se, konano, sa tranzicione pravde pree na istinsko pomirenje. Smatram da razlog zbog kojeg sam izrekao kritiku o radu Hakog suda ne zasluuje da bude preutan niti da sam tom kritikom ugrozio ugled zemlje.

Iznio sam jasan stav i struno utemeljen komentar o onome to su drugi spremni da napuste i pri najmanjoj prijetnji ostavljajui drutvu da se vjeito nosi sa manipulacijama, nametanjem krivice i neprijateljstvom. Zato nemam pravo da podnesem ostavku, iako sam uvijek spreman, kao to sam to ve uinio, da se izvinim svakome koga su moje rijei povrijedile.

Uostalom, neposredno nakog sjednice Skuptine, dobio sam estitke za iskren, umjeren i struan odgovor na zlonamjerno poslaniko pitanje. Ove estitke sam dobio od lanova Vlade, ali i od lanova sve tri koalicije parlamentarne veine. Nakon toga, kada se zahuktala medijska hajka protiv mene, moje kolege i prijatelji su utihnuli i poeli da mijenjaju stavove, jedan po jedan. Ne osuujem ih, jer sam najbolje svjedoim koliko je medijski pritisak teak. Nadam se, meutim, da e i oni razumijeti mene to neu i ne mogu da dam ostavku u divljem galopu mijenjanja stavova i situacionog morala.

Stoga, ocjena predsjednika Vlade da „ministar igra na pitanju koje se dopada odreenom dijelu javnosti“ nije tana, a nije ni primjerena. Ministar ne igra, ve je zaloio svoje ime, profesionalni ugled, pa i sam ivot za ono u ta vjeruje i to shvata da je njegova dunost kao javnog funkcionera. Suprostavio sam se DPS zlu istinom, elei da se prekine njihova manipulacija.

Ostali razlozi za moje naglo razrjeenje se odnose na moj komentar o zakonu o amnestiji i na moj rad na tuilakim zakonima. Po rijeima predsjednika Vlade, „oni su mi progledali kroz prste“. Budui da nisam uinio nita nezakonito, nema potrebe da mi bilo ko gleda kroz prste. Naime, prokomentarisao sam postupak suenja za sluaj „dravni udar“ u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudstva. Ovo je potvreno i odbacivanjem krivine prijave koja je ovim povodom podnijeta protiv mene, iako ne bih promijenio stav o spornom sudskom postupku ni u sluaju da je tuilatvo odluilo drugaije.

Optuen sam i za to da sam „doveo do svae sa meunarodnom zajednicom“ svojim radom na tuilakim zakonima. efovi poslanikih klubova pozvali su me kasno u no, bez prethodne najave, da me upoznaju za predlogom izmjena tuilakih zakona. Rekao sam im to i predsjedniku Vlade iste te noi – da je njihova ideja dobra, ali da je rok za usvajanje suvie kratak i da vlada tek treba da pripremi miljenje. Nakon meusobnih konsultacija, efovi poslanikih klubova su se saglasali da prolongiraju rok za usvajanje ovih zakona. Od tada, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je intezivno radilo na predlogu „amandmana“ i sprovoenju zahtjevnih konsultacija sa Venecijanskom komisijom, kako bi se postiglo rjeenje kojim e svi biti zadovoljni. Predstavnici meunarodne zajednice koji su uestvovali u ovom poslu su mi na tome posebno zahvalili. Upravo su predlozi koje je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava usaglasilo sa Venecijanskom komisijom, jue proglaeni od strane potpredsjednika Vlade prihvatljivim rjeenjem.

Razlozi koji su navedeni za moje razrjeenje ignoriu rezultate koje je postiglo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava. Prethodno sam, sa svojim najbliim saradnicima, uloio nadljudske napore da se sprovedu intezivne konsultacije sa vjerskim zajednicima i poslanikim klubovima, kako bi se, na zahtjev graana, u najkraem roku usvojio Zakon o slobodi vjeroispovijesti, kao i da isti bude uredno i bez opstrukcija objavljen u Slubenom listu, jer je samo tako mogao da stupi na snagu. Na isti nain sam pristupio obavezi pripreme Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iako je nacrt tog Ugovora bio pripremljen mnogo ranije, on nije bio u potpunosti usaglaen. Predsjednik Vlade je bio upoznat sa injenicom da je postojala opasnost da taj Ugovor ne bude sklopljen u skorije vrijeme, imajui u vidu brojne politike faktore, mogue zloupotrebe i injenicu da spor oko ak i jedne jedine rijei moe da sprijei zakljuenje takvog sporazuma.

Posao usaglaavanja teksta sporazuma sam uspjeno obavio, ime je predsjedniku Vlade omogueno da zakljui Temeljni ugovor sa drugom stranom kad god to ugovorne strane poele – bez bojazni da taj sporazum, kao i novi Zakon o slobodi vjeroispovijesti, ikada moe biti pravno osporen. Predsjednik Vlade je uinio presedan i javno predloio da ministar pravde, ljudskih i manjinskih direktno uestvuje u pripremi zakona koji su inae u iskljuivoj nadlenosti drugih resora, kao to je zakon o porijeklu imovine u nadlenosti Ministarstva finansija, a zakon o dravljanstvu u nadlenosti Ministarstva unutranjih poslova. To sugerie da moj rad u zakonodavnim stvarima nije bio ba tako nezadovoljavajui.

Zahvalan sam na prilici koju sam dobio 4. decembra 2020. godine da u svojstvu ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava sluim graanima i predvodim reforme u cilju uspostavljanja vladavine prava i eliminisanja sistema korupcije i kriminala koji je vladao 30 godina. Nastaviu da vrim tu dunost dokle god mi Skuptina Crne Gore daje to povjerenje”, navodi se u obraanju Leposavia.

Pratite nas na naoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i ukljuite se u nau Viber zajednicu.

Source link

Aplikacija za prevoz Uber Srbija

Slični

Top