Stranica
Home > Auto > Apel AMSS obezbedite svoj sertifikat i kvalifikacionu karticu na vreme!

Apel AMSS obezbedite svoj sertifikat i kvalifikacionu karticu na vreme!


Auto-moto savez Srbije je od 2019. godine, a na osnovu ovlaenja Agencije za bezbednost saobraaja za poslove podnoenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozae, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraaja, zapoeo proces sertifikacije profesionalnih vozaa u ovlaenim ekspoziturama AMSS na 31. lokaciji na teritoriji cele zemlje.Sertifikat o strunoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki voza kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje kada upravlja vozilom C, C1, D, D1, CE, CE1, DE ili D1E kategorijom, a kojima se potvruje poetna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika i nema rok vaenja.

Apelujemo da svi profesionalni vozai sa srpskom vozakom dozvolom, u nekoj od naih ekspozitura na vreme podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu. Pod propisanim navedenim uslovima zahtev mogu predati u AMSS tokom 2019. godine, jer e prema Pravilniku ve u 2020. godini ukoliko ele da rade kao profesionalni vozai, obavezno morati da imaju sertifikat i kvalifikacionu karticu.

* Svi vozai koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i nainu sticanja sertifikata o strunoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozaku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohaanja obavezne obuke i polaganja strunog ispita.

* Kvalifikaciona kartica vozaa je meunarodni dokument i podaci su dvojezini, na srpskom jeziku (irilino pismo) i engleskom jeziku, i kao lini dokument glasi na ime vozaa

Celokupan spisak AMSS ovlaenih ekspozitura sa adresama, kontakt telefonima i uputstvom za popunjavanje uplatnica i zahteva za izdavanje, moete pronai na sajtu Auto-moto saveza Srbije: www.amss.org.rsIzvorni link

Slični artikli

Top