Stranica
Home > Auto > “Benzinci i dizeli e dominirati i 2030”

“Benzinci i dizeli e dominirati i 2030”


Iako proizvoai automobila ulau ogroman novac i forsiraju elektrifikaciju, koncenvionalni pogon e i u narednoj deceniji biti dominantan.Foto: ruigsantos/Depositphotos

tefan Hartung iz Bocsha, najveeg dobavljaa komponenti i auto-delova, istie da e 75% motora do 2030. biti benzinci i dizeli.

“To e biti vrlo isti benzinski i dizel motori, moraemo naporno da radimo kako bismo ispunili ekoloke norme”
, kae Hartung, “Postoje dve strane medalje. S jedne strane, industrija, mora da slui tritu. S druge, mora da razvija nove tehnologije zbog novih potreba“.

Hartung je uveren da e 20% svih elektrinih vozila u roku od deset godina biti snabdevano energijom iz gorivih elija.Izvorni link

Slični artikli

Top