Stranica
Home > Auto > Broj motora je neitljiv koliko e vas kotati ukucavanje novog broja?

Broj motora je neitljiv koliko e vas kotati ukucavanje novog broja?


Nakon zastoja i neizvesnosti koji su brojnim vozaima izazvali poprilian stres, ukucavanje novog broja motora sada je mogue obaviti bez problema, saznaje sajt Polovni automobili.Foto: B92 (ilustracija)

Izvor: Polovni automobili; Autor: Dragan Romevi

Cena nije astronomska kao to ste nedavno mogli da proitate u pojedinim medijima. Problem je u tome to su oni u priu o motoru ubacili cenu vetaenja broja asije, a to su dve odvojene stvari.

Procedura

Ovo je procedura ukucavanja novog broja motora (tzv. PUS-ovanje):

1) Ako se na tehnikom pregledu utvrdi da je broj motora oteen, tehniki pregled vam izdaje izvetaj o identifikacionoj ili ID oznaci motora (tj. broju motora) na posebnom obrascu.

2) Sa tim izvetajem odlazite u nadlenu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu prema mestu prebivalita i podnosite zahtev za utvrivanje ID oznake motora, tj. forenziki pregled broja motora. U Beogradu to je stanica u Bulevaru despota Stefana 107 (nekada Ulica 29. novembra).

Uz ovaj zahtev prilaete:

a) izvetaj o ID oznaci koji ste dobili na tehnikom pregledu

b) dokaz o plaenoj republikoj administrativnoj taksi (uplatnica – 3.000 din)

c) dokaz o plaenoj naknadi za forenziki pregled ID oznake motora (uplatnica – 1.970 din)

d) dokaz o poreklu i vlasnitvu vozila (npr. oitana saobraajna dozvola, uverenje iz slubene evidencije vozila)

Forenziki pregled u opravdanim sluajevima moe izvriti i neka druga organizaciona jedinica MUP-a koja nije u mestu prebivalita vlasnika, a u ijem su delokrugu poslovi forenzike.

Ako broj motora zaista nije vidljiv, odnosno toliko je oteen da ne moe da se proita, vlasnik se upuuje na ukucavanje novog broja motora.

Gde se radi ukucavanje novog broja motora?

U Beogradu se radi samo u AK Kompresor i kota 3.600 dinara. to se tie drugih gradova, rei e vam na samom pregledu u policiji. Kako su nam rekli u AK Kompresor, cena je ista bez obzira na vrstu vozila(motocikl, kamion…).

Zakazuje se telefonom, a eka se obino 5-7 dana, to zavisi od optereenosti.

Mogui dodatni trokovi

Postoji mogunost da ete morati da nabavite potvrdu predstavnika proizvoaa u Srbiji o tipskoj oznaci motora koji je ugraen u auto. Razlog lei u nainu na koji se odreuje novi broj motora koji e biti ukucan umesto starog.

Imamo dva scenarija:

1) Moe da se vidi tipska oznaka motora, ali ne i ostatak

Ukoliko nije mogue u potpunosti utvrditi ID oznaku motora, ali je utvrena tipska oznaka motora, u potvrdi o izvrenom pregledu bie navedeno da je potrebno utisnuti novu ID oznaku motora, koja se sastoji od postojee tipske oznake motora na koju se dodaje poslednjih sedam znakova iz broja asije, odnosno VIN oznake (zvanino ID oznake vozila).

2) Ne moe da se vidi ni tipska oznaka motora

Ako ne moe da se utvrdi kompletan broj motora, ukljuujui i tipsku oznaku motora, onda vlasnik mora da nabavi potvrdu predstavnika proizvoaa u Srbiji o tipskoj oznaci motora koji je ugraen u njegov auto.

Dakle, isto kao i u prvom sluaju, novi broj motora e biti tipska oznaka motora dobijena od predstavnika proizvoaa plus poslednjih sedam znakova iz broja asije, odnosno VIN oznake (zvanino ID oznake vozila).

Cena potvrde predstavnika proizvoaa zavisi od firme do firme, a negde je i besplatna.

Ukupni trokovi

1) republika administrativna taksa – 3.000 din

2) naknada za forenziki pregled – 1.970 din

3) ukucavanje broja motora – 3.600 din (u AK Kompresor u Beogradu)

4) ukoliko bude potrebno, potvrda predstavnika proizvoaa – cena zavisi od firme do firme, a negde je i besplatno

Ukupno: 8.660 din (sa uplatnicama i ukoliko nije potrebna potvrda proizvoaa)

Da li moram dva puta da plaam tehniki pregled ukoliko se radi ukucavanje novog broja motora?

Ne – u ovom sluaju plaa se samo jedan tehniki pregled.

Ukoliko je u pitanju bilo kakav drugi problem sa automobilom, imate tri dana da ga otklonite i da se vratite na tehniki. Ukoliko proe vie od tri dana, moraete ponovo da platite.

Kako se obavlja “ukucavanje” novog broja motora?

Radi se laserom ili ukoliko to fiziki nije mogue zbog mesta na kojem se nalazi stari broj motora, moe i mehaniki.

Broj motora se utiskuje na blok motora na ravnoj podlozi u nizu i bez razmaka, u jednom redu, izuzetno u dva reda. Ukoliko je mogue – neposredno pored oteene oznake.

Vlasnik dobija tri primerka Potvrde o izvrenom utiskivanju novog broja motora. Odlazi na tehniki pregled, gde mu u registracioni list automobila upisuju novi broj motora.

Kupujete polovan auto – moete li na tehnikom pregledu da proverite u kakvom je stanju broj motora?

Ne moe da se proverava izdvojeno broj motora. Ako auto ue na liniju tehnikog pregleda, mora da se uvede u sistem i da se obavi kompletan pregled, pri emu se prijavljuju sve nepravilnosti.

Takoe se plaa puna cena tehnikog pregleda.Izvorni link

Slični artikli

Top