Stranica
Home > Auto > Da li su 3D ekrani u automobilu dobra ideja?

Da li su 3D ekrani u automobilu dobra ideja?


Brojni displeji su ve postali standard u automobilima, digitalne kontrolne table su postale glavno obeleje kokpita, skoro pa je vanije kakva je tabla u automobilu od motora, a uskoro se oekuje jo jedan tehnoloki trend koji e da podeli javnost.Foto: Bosch promo

Prema analizama nemake kompanije Bosch, jednog od najveih proizvoaa delova za automobile, budunost su 3D kontrolne table.

Bosch tvrdi da trodimenzionalni ekran pomae ljudskom mozgu da bre otkrije vana obavetenja poput upozorenja sistema za pomo.

Proizvod koristi pasivnu 3D tehnologiju za stvaranje realistinog trodimenzionalnog efekta koji omoguava prikazivanje vizuelnih informacija bre nego kad se prikazuju na uobiajenim ekranima.

Osim toga, ovaj trodimenzionalni ekran e moi da se savreno prati i bez 3D naoara i slinih dodatnih pomagala.

Bosch e na predstojeem autosalonu u Frankfurtu u septembru predstaviti svoj 3D ekran za kokpit automobila.

Osim sigurnosnog aspekta, novi Boschov 3D ekran bi trebali da predstavlja i olakanje u svakodnevnim situacijama.

Foto: Bosch promo

Foto: Bosch promo

Na primer, pri parkiranju – slika kamere za vonju unazad je realnija, to omoguava da se prepreke ranije otkriju.

A vozai mogu dobiti jo bolju predstavu o tome koliko im je prostora ostalo izmeu zadnjeg branika i, recimo, zida garae.

ak i u navigaciji trodimenzionalna slika pomae vozau, navodi Bosch. Naroito u gradskom okruenju meu visokim zgradama, ovako e se preciznije pokazivati na kojoj raskrsnici bi voza trebalo da skrene.

Meutim, kako bi osigurao da sve sloenija tehnologija ne zauzima dodatni prostor ili utie na najveeg neprijatelja automobila – teinu, Bosch e centralizovati upravljake jedinice za 3D ekran u jednom putnom raunaru.

Analize pokazuju da e se globalno trite ekrana vozila udvostruiti sa 15 milijardi dolara (13,4 milijarde evra) na 30 milijardi dolara (26,7 milijardi evra) do 2025. godine (izvor: Global Market Insights).

Foto: Bosch promo

Foto: Bosch promoIzvorni link

Slični artikli

Top