Stranica
Home > Auto > Dve sekunde koje nam spasavaju ivot: 60 godina sigurnosnog pojasa sa 3 take VIDEO

Dve sekunde koje nam spasavaju ivot: 60 godina sigurnosnog pojasa sa 3 take VIDEO


Godina 1959. za automobilsku industriju je znaajna i po tome to je Volvo na trite uveo unapreeni sigurnosni pojas koji se privruje brzo i jednostavno.Foto: Volvo Trucks promo

Pre toga pojas se nalazio samo u visini struka vozaa i bio je privren u dve take. Deavalo se da takva konstrukcija u sluaju sudara nanese vozau vie tete nego koristi. Inenjer kompanije Volvo, Nils Bohlin, doao je na ideju da uz postojei doda jo jedan pojas koji bi se prostirao dijagonalno preko vozaevog torza i koji bi prilikom sudara zadrao gornji deo:

Bohlin je u Volvo doao iz kompanije Saab, gde je izmeu ostalog radio i na razvoju katapult sedita u borbenim avionima, a prvi modeli automobila u koje su ugraeni novi sigurnosni pojasevi bili su Volvo Amazon i Volvo PV544.

Zanimljivo je da se Volvo odrekao prava na ovaj revolucionarni patent, uinivi ga dostupnim i drugim kompanijama iz auto-industrije. vedski proizvoa smatrao je da je njihovo otkrie vanije za opte dobro od profita kompanije. Na taj nain, pojas, kakvog ga danas poznajemo, postao je u meuvremenu iroko rasprostranjen i ve nekoliko decenija je standardan deo opreme savremenih automobila.

Prema podacima koji su izneti 2009. na pedesetogodinjicu od izuma savremenog sigurnosnog pojasa, procenjuje se da su zahvaljujui njemu spaseni ivoti oko milion ljudi irom sveta, dok su kod znatno veeg broja spreene ozbiljne povrede prilikom sudara.Izvorni link

Slični artikli

Top