Stranica
Home > Auto > Hoe potpuno da zabrane parkiranje na trotoaru

Hoe potpuno da zabrane parkiranje na trotoaru


Vozai u Velikoj Britaniji uskoro moda nee smeti da parkiraju svoja vozila na trotaru, ak i ako se samo delimino nalaze na povrini namenjenoj kretanju peaka.Foto: B92 (ilustracija)

Problemi sa parkiranjem na trotoarima nisu prisutni samo kod nas, iako je u Srbiji ostavljanje vozila na mestima namenjenim saobraaju peaka poprimilo haotine razmere. Britanci se takoe spore oko toga da li i gde treba dozvoliti automobilima da se penju po tortoarima.

Delimino parkiranje automobila na trotoaru ve je zabranjeno u Londonu, a pokrenut je i proces da se ova zabrana uvede i u kotskoj. Ipak, neprofitna organizacija IAM RoadSmart upozorava da bi zbog ovakve odluke hiljade vozaa irom zemlje ostalo bez mesta za parkiranje na ulicama, prenosi Fleetworld.

Sa druge strane, zagovornici zabrane navode da parkiranje automobila na trotoaru oteava kretanje slabovidim osobama, roditeljima sa malom decom i osobama sa potekoama u kretanju.

IAM RoadSmart veruje da je reavanje problema parkiranja na trotoaru najbolje prepustiti lokalnim samoupravama, umesto da se takva odluka donosi na nivou itave drave. U tom sluaju, loklani organi vlasti mogli bi parcijalno da donose odluke o zabrani tamo gde je to neophodno, odnosno da omogue vozaima da se delimino parkiraju na trotoaru na onim mestima gde infrastruktura to doputa.

U mnogim podrujima irom Velike Britanije vozai su prisiljeni da parkiraju na trotoaru ispred svoje kue, ukoliko nemaju privatno mesto za parkiranje ili garau.Izvorni link

Slični artikli

Top