Stranica
Home > Auto > Kia prva na svetu sa aktivnim menjanjem brzina za hibridna vozila

Kia prva na svetu sa aktivnim menjanjem brzina za hibridna vozila


Tehnologija, prva na svetu i plod sopstvenog razvoja, poboljava efikasnost menjaa kod hibridnih vozila – sve je spremno za masovnu proizvodnjuFoto: Kia Motors promo

Kijina nova hibridna vozila e kao prva na svetu dobiti tehnologiju aktivnog menjanja brzina (ASC – Active Shift Control). Inovacija, koja je razvijena zajedno sa sestrinskom kompanijom Hyundai, optimizuje efikasno menjanje stepena prenosa nadgledanjem menjanja 500 puta u sekundi, to omoguava precizno prilagoavanje i posledino bru promenu brzine.

Nova tehnologija e se najpre pojaviti u Kijinim novim hibridnim modelima. Kontrola aktivnog menjanja brzina skrauje vreme promene brzine za 30%, nudi zabavniju vonju i smanjuje potronju goriva ASC koristi novi softver logike upravljanja hibridne upravljake jedinice (HCU – Hybrid Control Unit), koji potom nadgleda elektro motor zbog usklaivanja brzine obrtaja motora i menjaa kako bi se smanjilo vreme potrebno za promenu stepena prenosa za 30%.

Tehnologija omoguava i uglaeniju promenu brzine.

“Razvoj ASC tehnologije, prve ovakve na svetu, vana je inovacija, koja ukljuuje i precizan nadzor motora automatskog menjaa”,
rekao je Kjoung Jun ang, potpredsednik i voa grupe za razvoj motora u grupaciji Hyundai Motor Group, “To ne samo da e smanjiti
potronju goriva, nego e i omoguiti zabavnije vozako iskustvo naih klijenata”.

Inovacija: vlastiti razvoj upravljake logike, koja e se koristiti za elektro motore

Obina hibridna vozila ne koriste konverter obrtnog momenta za smanjenje potronje goriva – konverteri obrtnog momenta tradicionalno gube energiju tokom same promene stepena prenosa.

Iako se mogu pohvaliti niskom potronjom menjaki sistemi hibridnih vozila esto menjanju brzinu sporije ako moraju pruati uglaeno delovanje.

Tehnologija ASC omoguava elektro motoru hibridnog vozila da preuzme kontrolu nad promenom brzina upotrebom novog softvera logike hibridne upravljake jedinice (HCU) kako bi smanjio uticaj sporije promene brzine. HCU prati broj obrtaja menjaa (500 puta u
sekundi) pomou senzora postavljenog na elektro motoru i brzo sinhronizuje broj obrtaja menjaa sa brojem obrtaja motora.

Sinhronizacijom se vreme promene brzine skrauje za 30%, sa 500 ms na 350 ms. To ne samo da poboljava ubrzanje i smanjuje potronju goriva hibridnog vozila nego i poboljava izdrljivost menjaa zahvaljujui manjem trenju prilikom promene stepena prenosa.

Sve vea tranja za Kijinim elektrinim modelima

Kia se u poslednjih nekoliko godina zahvaljujui svojoj bogatoj ponudi hibridnih vozila susree sa sve veom tranjom za ovakvim vozilima.

U prvih est meseci ove godine prodaja Kijinih elektrinih vozila se sa 27.671 u 2018. godini poveala na 38.173 vozila, to je poveanje od ak 38 posto. Ponuda izmeu ostalog ukljuuje modele kao to su Niro (raspoloiv kao hibrid, plug-in hibrid i potpuno elektrino vozilo) i Optima Plug-in Hybrid, raspoloiva kao limuzina ili karavanIzvorni link

Slični artikli

Top