Stranica
Home > Auto > Koliko kotaju probne tablice, gde mogu da se izvade i koliko dugo vae?

Koliko kotaju probne tablice, gde mogu da se izvade i koliko dugo vae?


Koliko kotaju probne tablice? Gde se uzimaju probne tablice? Na koliko dana mogu da se uzmu probne tablice? Da li auto mora da proe tehniki pregled da bi mogao da dobije probne tablice? Odgovore je potraio sajt Polovni automobili.Foto: B92 (ilustracija)

Izvor: Polovni automobili; Autor: Dragan Romevi

Ovo su najea pitanja koja mue vozae kojima su iz nekog razloga potrebne probne registarske tablice. Pokuajmo da razreimo ovu „misteriju“?

Moe li auto bez tehnikog pregleda da dobije probne tablice?

Da – moe, ali SAMO ako e ih koristiti da doe do tehnikog pregleda (i vrati se sa njega). U svim drugim sluajevima, auto mora da ima dokaz o tehnikoj ispravnosti, tj. dokaz da je proao tehniki pregled da bi mogao da se vozi sa probnim tablicama.

Napomena – tokom ispitivanja ove teme, naili smo na jednu firmu u kojoj su nam (pogreno) rekli da se probne tablice ak ni u ovom sluaju ne izdaju, ve da morate auto da stavite na kamion i odvezete na tehniki. Dakle, ako naiete na ovakav sluaj, znajte da nisu u pravu i da probne tablice moete da dobijete.

Koliko kotaju probne tablice?

Cena probnih tablica zavisi od:

a) snage motora (na osnovu nje se obraunava obavezno osiguranje)

b) vremenskog perioda na koji uzimate probne tablice

Plaa se:

a) po jednom danu – 547,00 din na raun MUP-a za izdavanje tablica

b) po jednom danu – 366,00 din na raun „Zavoda za izradu novanica i kovanog novca“ za izradu tablica

c) jednokratno – 1.050,00 din – republika administrativna taksa

Ukupno: 1.963 din (plus provizija za uplatnice) za prvi dan, to se tie davanja dravi.

Tu je zatim obavezno osiguranje, koje se na dnevnom nivou plaa u odreenom procentu od cene obaveznog osiguranja za celu godinu. Ovaj procenat takoe zavisi od perioda na koji uzimate probne tablice – razlikuje se za period do 3 dana, do 7 dana i do 15 dana (to due, to skuplje).

Neemo dalje ulaziti u nain odreivanja cene, da ne bismo nepotrebno komplikovali.

Primer cene

Uzeemo kao primer Citroen Xsaru 1.6 sa 80 kW iz 2001. godine koja treba da ode na tehniki pregled. Auto je dugo bio na popravci, registracija je istekla, pa su sada neophodne probne registarske tablice da bi stigao do tehnikog pregleda.

Kako su nam rekli u Auto-kui Boki, u ovom sluaju probne tablice za jedan dan kotaju 4.452dinara. Za dva dana cena je oko 5.400 dinara.

Na koliko najdue mogu da se uzmu probne tablice?

Najdue na 15 dana, a najkrae na 1 dan, tj. 24 asa.

Neophodna dokumentacija

Kako nam je kazao Goran Bogdanovi iz Auto-kue Boki, neophodna dokumentacija za probne tablice takoe zavisi od namene za koju su vam potrebne. Zato pozovite tehniki pregled gde ete ih uzeti i dobiete spisak dokumentacije.

Na primer, uslov za odvoenje automobila sa probnim tablicama van npr. Beograda je da postoji kupoprodajni ugovor sa overenim potpisima kupca i prodavca, gde se vidi da je prodavac iz Beograda, a kupac iz drugog grada.

– vaea lina karta vlasnika

– vaea vozaka dozvola osobe koja e upravljati vozilom (i lina karta ako voza nije vlasnik vozila)

– potvrda o tehnikoj ispravnosti vozila (tehniki pregled), osim kada je svrha uzimanja probnih tablica da se auto odveze na tehniki pregled

– dokaz o vlasnitvu vozila (saobraajna dozvola, raun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnano reenje o nasleivanju, pravosnana presuda o utvrivanju vlasnitva)

– polisa obaveznog osiguranja – dobijete je na licu mesta (obino)

– zahtev za izdavanje probnih tablica – dobijate ga na licu mesta

– dokaz o uplati propisanih taksi i naknada – obavlja se takoe na licu mesta

Napominjemo da ukoliko je vozilo ve bilo registrovano u Srbiji, vozilo mora da bude odjavljeno.

U sluaju da se probne tablice uzimaju zbog ukucavanja broja motora (PUS-ovanja), potrebno je da se priloi i uput koji je izdao ovlaeni tehniki pregled. Takoe, ako je vozilo iz inostranstva, prilae se (skoro) sva inostrana i uvozna dokumentacija.

Zato ponavljamo – da ne bismo navodili spisak za svaku situaciju sa raznim varijacijama, pozovite firmu u kojoj ete uzeti probne tablice i dobiete spisak.

Gde da uzmem probne tablice?

Moete da ih uzmete u policiji, ali je to i najkomplikovanija i najdugotrajnija opcija. Na primer, u Beogradu moete da ih uzmete samo u Ljermontovoj, to je mnogim vozaima dovoljan razlog da potrae alternativu.

Dakle, ostaju tehniki pregledi i druga pravna lica koja su ovlaena za izdavanje probnih tablica ili mogu da pomognu kod njihovog dobijanja – npr. auto-plac na kojem kupujete automobil.

Uostalom, „proguglajte“ malo i nai ete firmu (npr. tehniki pregled) koji se time bavi.

Kako se postavljaju probne tablice?

Prednja – sa unutranje strane oferke (vetrobrana) i to u donjem desnom uglu.

Zadnja – sa unutranje strane zadnjeg stakla i to u donjem levom uglu.

Zakljuak

Na savet – ne kalkuliite bez dovoljno informacija i ne pokuavajte da naete cenu probnih tablica na internetu. Pozovite vie tehnikih pregleda, agencija, auto-placeva ili drugih firmi koje ih izdaju, dajte im podatke svog automobila, razlog zbog kojeg su vam potrebne probne tablice, kao i vremenski period za koji su vam potrebne.

Tek tada ete moi da napravite raunicu da li vam se isplati da ih uzimate i na koji vremenski period.Izvorni link

Slični artikli

Top