Stranica
Home > Auto > Mogu li Beograani kao Holanani – biciklisti se masovno odazvali akciji za istiji vazduh FOTO

Mogu li Beograani kao Holanani – biciklisti se masovno odazvali akciji za istiji vazduh FOTO


Preko 500 graana u subotu je obojilo Beograd u narandasto, uestvujui na estoj najmasovnijoj biciklistikoj vonji Orange Bike Ride (Narandasta biciklistika vonja).FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

Vonjom su graani promovisali bicikl kao zdravo, ekonomino i ekoloko prevozno sredstvo, u elji da se smanje guve u saobraaju kao i zagaenje vazduha, a ovaj dogaaj je partnerski organizovalo drutvo “Beograd Velograd” i Ambasada Kraljevine Holandije.

“Mladi i stari, ene i mukarci, rekreativci i trkai, biciklisti, deca, porodice, su sa nama uestvovali ve esti put u vonji kroz Beograd, koji smo danas uinili narandastim jer samo tako moemo prolasviti holandsku kulturu biciklizma, koju smo na kratko doneli i u Srbiju”, izjavio je Ralf van der Zijden, direktor festivala Beograd Velograd.

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

“Vonja biciklom je zabavna, ali to nije glavni razlog zato toliko Holanana vozi svoje bicikle do posla svako jutro. Pored toga to je zdravo, to je i jeftin nain za putovanje, i omogućava vam da brzo stignete na eljeno odredite. Takoe, ne morate da plaćate parkiranje. Uz to, nauka pokazuje da nas vonja bicikla ini srećnim. Korist nemaju samo biciklisti. Kompanije su prepoznale da zaposleni koji putuju biciklom do posla idu ree na bolovanje, da su kreativniji i produktivniji. Na nivou urbanog planiranja i razvoja, biciklizam moe uticati na poboljanje grada u kojem ivite, smanjujući buku i zagaenje vazduha, umanjujui prometne guve i prostor potreban za parkiranje“, kazao je Henk van den Dool, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji.

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

Ovogodinja tema festivala bila je posveena smanjenju saobraajne guve, naroito u centru grada, jer se biciklima moe brzo i lako stii na svaku destinaciju, kao i popularizaciji svakodnevne vonje bicikla, koja moe doprineti boljem mentalnom zdravlju, smanjenu stresa, anksioznosti i depresije.

Vonja je poela u 16 asova na Trgu Nikole Paia, a zavrila se na Dorol Platzu u 18:30 h u festivalskoj atmosferi sa brojnim prateim zabavnim sadrajima i proglaenjem pobednika Like My Bike takmienja.

Sugraani koji su uestvovali pokazali su da im je potrebna zdravija ivotna sredina sa manjim guvama u saobraaju.

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

Beograd Velograd je meunarodni festival koji se esti put odrava u Beogradu. Cilj festivala je da uini Beograd bezbednijim, istijim i srenijim gradom kako bi se smanjio nivo buke i zagaenja. Najbolji, najjednostavniji i najjeftiniji nain za ostvarivanje ovih ciljeva, upravo je korienje bicikla kao prevoznog sredstva.

Kako bi se poboljao kvalitet ivota u gradu svako mora imati svoju ulogu: graani, donosioci odluka, dravne institucije, nevladine organizacije, aktivisti, kompanije i politiari. Beograd Velograd omoguava da se svi oni okupe, upoznaju, podele iskustva, ue jedni od drugih, sarauju, zabave se i uivaju, a pri tom promoviu bicikl kao prevozno sredstvo.

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bg

FOTO: TANJUG/ TANJA VALI/ bgIzvorni link

Slični artikli

Top