Stranica
Home > Auto > Pravilno preticanje je bezbedno preticanje kako ga preiveti?

Pravilno preticanje je bezbedno preticanje kako ga preiveti?


Veliki broj najteih saobraajnih nesrea sa poginulima deava se upravo prilikom preticanja. Naalost, mnogi novopeeni vozai nemaju dovoljno iskustva i prakse na putu, ali im ne manjka energije i sigurnosti, pa se uputaju u rizina preticanja, pie sajt Polovni automobili.Foto: B92 (ilustracija)

Izvor: Polovni automobili; Autor: Dragan Romevi

Ali daleko od toga da je neiskustvo glavni krivac kada doe do najgoreg – verujemo da su bahatost i preterano samopouzdanje ipak na vrhu liste i to upravo kod vozaa sa dugogodinjim staom.

Razlika izmeu preticanja i obilaenja

Pretie se vozilo koje se kree, obilazi se vozilo koje stoji (ili neka druga prepreka koja se ne pomera).

Sada da vidimo kako preiveti preticanje. Nije smeno, negde proitasmo da odluka o preticanju moe da bude poslednja odluka koju ete doneti u ivotu.

Svako zna da pretie, ali ne zna svako bezbedno da pretie.

Preticanje je kao vonja bicikla Ne u smislu da se nikad ne zaboravlja, nego u smislu da ne moe da se naui iz knjige. Lako je objasniti proceduru preticanja, tj. teoriju, ali obaviti preticanje u praksi potpuno je druga pria.

Kao da satima objanjavate nekome (odraslom) ko ne zna da vozi bicikl kako se to udo vozi, onda mu date bicikl i kaete: „Eto, sad sve zna, sedi i vozi“.

Drugim reima – moe da se naui samo vebom. Prvo u bezbednim uslovima testirate svoje mogunosti, a zatim stiete iskustvo u saobraaju.

Zato – upoznajte svoj auto

Od presudnog je znaaja da znate kako ubrzava va auto – ne samo iz mesta, nego u odreenom stepenu prenosa pri odreenom broju obrtaja. Drugim reima, kakva su mu meuubrzanja.

Na primer, idete 50 km/h u 4. brzini. Pritisnite otro gas. Onda isto to uradite u 3. brzini. Videete razliku. Automobil znatno snanije „povlai“ u niem stepenu prenosa.

Imajte u vidu da svaki motor ima neki svoj „karakter“ – u zavisnosti od toga da li je dizela, atmosferski benzinac, turbo-benzinac, kako razvija snagu i obrtni moment, kakvi su prenosni odnosi u menjau…

Upoznajte se i sa konicama, poto je efikasno i bezbedno koenje takoe izuzetno vano. Ako ne znate kako radi ABS, proitajte ovaj tekst.

Naime, ABS moe da iznenadi onoga ko nije upoznat sa nainom njegovog rada, poto dolazi do pulsiranja papuice konice i buke koja moe da uplai vozaa.

Motor nee eksplodirati od visokih obrtaja

Dajte gas kad pretiete! Svaki trenutak koji nepotrebno provedete u levoj traci predstavlja rizik. Mnogi vozai se plae da poteraju motor u vie obrtaje, ak i prilikom preticanja kada taj strah moe da ih kota ivota.

Ako ste vi jedan od takvih vozaa – znajte da nema razloga da se plaite malo „urlanja“ motora. Nee mu nita biti ako ga nakratko doterate do crvenog polja na obrtomeru.

Crveno polje moe da bude npr. kod benzinaca na 6.500 o/min, a kod dizelaa 4.500 o/min (mada im je maks. snaga obino na 4.000 o/min).

Obino za time uopte nema potrebe, ali treba da znate da slobodno moete da ga doterate do crvenog polja, pa i malo u crveno ukoliko usred preticanja primetite da iz suprotnog smera stie drugo vozilo. Naite neku deonicu gde bezbedno moete da upoznate svoj auto i da vidite kako se ponaa u razliitim reimima rada.

Korak po korak

Foto: B92 (ilustracija)

Foto: B92 (ilustracija)

1) Donosite odluku da preteknete neko vozilo

2) Pomerate se ka razdelnoj liniji i proveravate uslove na putu i gustinu saobraaja

3) Proveravate stanje iza vas – uvek postoji mogunost da e neki nestrpljivi voza krenuti da pretie i vas i vozilo ispred vas dok vi analizirate situaciju

4) Zauzimate takvu poziciju da vozaima iza vas bude jasno da planirate preticanje – uz razdelnu liniju, ali ne suvie – bezbednost je na prvom mestu. U zavisnosti od situacije, moete pomalo da „izlazite“ kako biste bolje osmotrili situaciju

5) Drite bezbednu distancu od vozila koje planirate da preteknete – ovo je vrlo problematino zato to vozai iza vas to mogu da shvate kao znak da ste odustali od preticanja, pa mogu da odlue da oni preteknu vas. Zato budite aktivni i stalno pratite situaciju u retrovizoru. Odgovarajuu udaljenost od vozila koje pretiete jo emo obraditi u nastavku teksta

6) Proveravajte stanje na putu ispred – da li ima drugih vozila ispred ovog koje pretiete u vaoj traci, da li dolaze vozila iz suprotnog pravca. Pratite konstantno situaciju i ekajte svoj trenutak. Znai, pribliite se razdelnoj liniji i povremeno je blago preete ukoliko je neophodno, odnosno ukoliko je bezbedno i pomae vam da vidite bolje situaciju ispred

7) Odluujete da zaponete preticanje

8) Dajete migavac – tako dajete do znanja i vozaima iza vas i vozau ispred vaszapoinjete preticanje

9) Ubacite menja u nii stepen prenosa, osim ako to ve niste uinili ili ako ste na tolikom broju obrtaja da moete da obezbedite dovoljno ubrzanje.

10) Zaponete preticanje

11) Obavljate preticanje

12) Vraate se u svoju traku

Prebacivanje iz trake u traku treba da bude teno, bez otrog cimanja volana, naroito ako u panici uoite da nailazi vozilo iz suprotnog smera – tako moete da izgubite kontrolu i da se slupate.

Ako sumnjate – odmah odustanite

Nema potrebe da se bilo kome dokazujete svojim vozakim umeem. Nije sramota odustati od preticanja ukoliko ste ve krenuli, tj. preli donekle u levu traku i onda uoili neko vozilo, prepreku ili bilo ta drugo to moe da predstavlja opasnost.

Vratite se i saekajte sledeu priliku.

Bolje je odustati odmah, nego doi na pola kamiona i onda shvatiti da neete na vreme stii da se ubacite ispred njega.

Auto ne ubrzava isto kada krenete na letovanje

Krenuli ste za Grku, a u kolima imate jo troje-etvoro prijatelja i sav njihov prtljag. To moe lako da znai 300-400 kg tereta vie nego kad vozite sami.

Stoga auto nee moi da ubrzava kao to ste navikli. Imajte to u vidu kod preticanja.

Davanje migavca prilikom preticanja

Kao prvo, voza iza vas e shvatiti da planirate preticanje i nee krenuti da pretie i vas i kamion/auto ispred vas. Ili e moda pomisliti da uskoro skreete. U svakom sluaju, kada vidi migavac, ne bi trebalo da krene da vas pretie.

Kao drugo, voza kojeg pretiete moda vidi u retrovizoru da kreete u preticanje, pa e moda da se pomeri malo udesno, nee ubrzavati ili e moda za nijansu popustiti gas.

Naalost, naa saobraajna kultura je na izuzetno niskom nivou, tako da mnogi vozai jednostavno ne daju migavac skoro nikada.

Koliku distancu drati u odnosu na vozilo koje elite da preteknete?

Nemamo konkretan odgovor. U teoriji, treba drati veu distancu, ali u praksi je to kontraproduktivno poto e onda vas konstantno da pretiu drugi vozai i pritom se dovodite u opasnost da krenete u preticanje istovremeno kada neko drugi pone da pretie vas.

Koja je prednost vee udaljenosti od vozila koje elite da preteknete? Ukratko, imate vie prostora da se zaletite, tj. postignete veu brzinu pre nego to preete u suprotnu traku, to znai da ete provesti manje vremena u suprotnoj traci.

Druga prednost je bolja preglednost situacije ispred vozila koje elite da preteknete, naroito ako je u pitanju kamion ili leper. Moete npr. da ga pustite da se malo udalji, vi dobijate priliku da bolje osmotrite situaciju, a onda se zaletite i preteknete ga.

Naravno, u ovakvim situacijama uvek postoji opasnost od toga da vozai iza vas ovo shvate kao poziv da oni preteknu vas. Zato treba dati migavac i drati se uz centar puta kako bi im jasno dali do znanja da ete vi da pretiete.

Foto: B92 (ilustracija)

Foto: B92 (ilustracija)

Smem li da prekoraim ogranienje brzine prilikom preticanja?

Ne. Po zakonu ne smete, ali injenica je da striktno potovanje zakona u ovom sluaju moe da bude izuzetno opasno.

Zamislite da vozite na putu gde je ogranienje 80 km/h. Ispred vas je kamion koji se kree brzinom od 70 km/h. Dakle, vi treba da ga preteknete a da pritom ne preete brzinu od 80 km/h, to znai da e razlika u brzini izmeu vas i kamiona biti 10 km/h.

Neemo praviti raunicu koliko vremena treba za preticanje, poto je na prvi pogled jasno da je takva situacija opasna.

Policija moe da vas kazni ukoliko prekoraite ogranienje brzine prilikom preticanja, ali „moda“ je bolje rizikovati plaanje kazne nego rizikovati eoni sudar.

Da li je dozvoljeno istovremeno preticanje vie od jednog vozila?

Dozvoljeno je. Meutim, nije dozvoljeno preticanje kolone. A ta je to konkretno kolona?

Po zakonu, „kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreu jedno iza drugog istom saobraajnom trakom u istom smeru, iji je nain kretanja meusobno uslovljen i izmeu kojih ne moe bez ometanja ui drugo vozilo.“

Dakle, dozvoljeno je da istovremeno preteknete dva vozila. Ako u „cugu“ pretiete vie od dva vozila, morate da budete sigurni da se ne smatraju kolonom.

Puna linija – bez izuzetaka

Preticanje morate da zaponete i zavrite na delu puta sa isprekidanom linijom.

Ako zaponete da pretiete tamo gde je dozvoljeno, a zavrite preko pune linije, policija moe da vas kazni.

Gde i kada ne sme da se pretie?

Ne smete da pretiete:

– kolonu vozila

– vozilo koje je ve zapoelo preticanje ili obilaenje

– vozilo koje je dalo znak (migavac) za preticanje ili obilaenje

– ako ete time da ometate saobraaj iz suprotnog smera

– ako po obavljenom preticanju ne moete da se vratite u svoju saobraajnu traku bez ometanja ili ugroavanja ostalih uesnika u saobraaju

– zaustavnom trakom

– na poetku prevoja i na prevoju

– ispred i u nepreglednoj krivini

– u tunelu

– vozilo koje se pribliava peakom prelazu ili ga prelazi

– vozilo koje se zaustavilo ili se zaustavlja da proputi peake na peakom prelazu

– na prelazu puta preko eleznike ili tramvajske pruge

– saobraajnom trakom za spora vozila

– na mestu gde je to zabranjeno saobraajnim znakom

– preko pune linije

Kada zbog preticanja moete da dobijete kaznu za nasilniku vonju?

Podsetimo se, kazna za nasilniku vonju je:

a) zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu od 240 do 360 sati

b) novano od 120.000 do 140.000 dinara

c) zabrana vonje najmanje devet meseci

d) 15 kaznenih poena

A ovu kaznu moete da dobijete ako budete uhvaeni da pretiete kolonu preko pune linije.

Uite na tuim grekama

Naalost, ovakve i sline situacije su kod nas prilino este:Izvorni link

Slični artikli

Top