Stranica
Home > Auto > “Pre e platiti 5.000 dinara kaznu nego to e potovati saobraajne propise”

“Pre e platiti 5.000 dinara kaznu nego to e potovati saobraajne propise”


Agencija za bezbednost saobraaja detaljno se pozabavila profilom srpskog vozaa i to onog koji je opasnost na putu, za sebe i druge uesnike u saobraaju.


Izvor: B92, rts.rs

Foto: B92 (ilustracija)

“Profil naeg vozaa nije mnogo razliit u odnosu na profil vozaa u Evropskoj uniji. Kod vozaa nije dovoljno razvijena svest kakvi su rizici nebezbednog ponaanja u saobraaju i iako potpuno podravaju kaznenu politiku veina ini prekraje”

Direktorka Agencije za bezbednost saobraaja Jasmina Miloevi je, gostujui u Jutarnjem programu RTS-a, rekla da je vodei uzrok smrtnosti mladih do 25 godina stradanje u saobraajnim nesreama. Navela je da je 32.000 ispitanika nae zemlje uestvovalo u istraivanju o ponaanju u saobraaju, kao i da su na isti upitnik odgovarali i graani irom Evrope.

“Najveu toleranciju na nebezbedno ponaanje ili da kaem komociju u saobraaju nai vozai su pokazali kada je u pitanju prekoraenje brzine, neto smo bolji u proseku u Evropi kada je u pitanju vonja pod dejstvom alkohola iako to, naravno, ne podravamo i najvea netolerancija nam je na nebezbedno ponaanje i korienje mobilnih telefona tokom vonje”, kae Miloevieva.

Navela je da je 97 odsto ispitanika reklo da “moram da vozim brzo jer u suprotnom imam utisak da gubim vreme”, “potovanje ogranienja brzine je dosadno” je navelo 90 odsto ispitanih.

“ak 96 odsto je reklo da veruje u sebe da u znaajnoj meri prekorai brzinu i da je sposobno da projuri kroz otru krivinu, a ‘volim sportski da projurim kroz otru krivinu’ je reklo 94,5 odsto ispitanih”, dodala je Miloevieva.

“Vi kada to pogledate i kada ponaanje tih ljudi stavimo u saobraaj, jer se esto kae da ovek vozi onako kako ivi, mogu rei da visok stepen nemoralnosti, kako god ovo sada zvualo, zaista se odnosi i u privatnom ivotu kada vas ne zanimaju posledice vag ponaanja. To znai da ako ste bahati u saobraaju i to nuno ne moramo da vezujemo za mlade, to moe da bude osobina i oveka koji ima i preko 25 godina”, navela je Miloevieva.

Brza vonja u velikoj meri u vezi sa vonjom pod dejstvom alkohola

Ukazala je da je mladim vozaima najvei neprijatelj njihova mladost, nedovoljno iskustva i elja za dokazivanjem.

“Ne kaemo to da opravdamo, ali moemo da znamo ta treba da radimo sa njima ne bi li im taj pogrean stav o bezbednom ponaanju u saobraaju promenili”, kae Miloevieva.

Sa druge strane, kako istie, imamo osobe od 40 i vie godina koje takoe eksponiraju svoje nepropisno ponaanje u saobraaju. Ukazala je da je uglavnom prekoraenje brzine u velikoj meri u vezi sa vonjom pod dejstvom alkohola.

“Alkohol je neto to vam poveava samopouzdanje, to vie alkohola u krvi vee samopouzdanje i vea sklonost ka rizinim situacijama – ka preticanjima kada to nije dozvoljeno, ka neprilagoenoj brzini i tada su skloni oni sa duim vozakim staom i vie godina starosti da sebi daju za pravu da kau da kada voze mogu da upravljaju vozilom kao da nisu pod dejstvom alkohola”, objasnila je Miloevieva.

Kada je re o profilu vozaa na srpskim drumovima, Miloevieva istie da ne moe rei da je mnogo razliit u odnosu na prifil vozaa u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji je vei procenat vozaa koji voze pod dejstvom alkohola bez obzira to su im rigoriznije kazne.

“Kod njih je nastanak saobraajnih nezgoda kada je voza konzumirao alkohol 19-21 odsto, kod nas je 11 odsto”, rekla je Miloevieva. Nije razvijena svest o rizicima nebezbednog ponaanja Naglasila je da kod naeg vozaa nije dovoljno razvijena svest kakvi su rizici nebezbednog ponaanja u saobraaju.

“Veina potpuno podrava kaznenu politiku kada je u pitanju vonja pod dejstvom alkohola i trai se nulta tolerancija za to, a 90 odsto njih je priznalo da prekorai brzinu i u naseljenom mestu i van njega, a 98 odsto tih istih ispitanika podrava zakonsku politiku kojom se kanjavaju bahati vozai i prekoraenje brzine”, rekla je Miloevieva.

Foto: B92 (ilustracija)

Foto: B92 (ilustracija)

U vedskoj su doli do zanimljive statistike – iako je bahatih vozaa svega pet odsto u saobraaju, oni ine preko 50 odsto svih saobraajnih nezgoda.

“Ja bih rekla da oni ine 50 odsto od onih koji stvaraju rizik od nastavka saobraajnih nezgoda, moda nekada oni ne uestvuju, ali naprave situaciju u kojoj e stradati neko ko nije bahat za volanom”, dodala je Miloevieva.

Navela je da se vozai mogu podeliti u dve grupe – agresivne i defanzivne.

“Ako ih smestimo u saobraaj nama se to svodi na to da ovi defanzivni izbegavaju ove agresive. U sutini, ono to ja smatram da je najstranije u svemu je to to ovi koji su agresivni za volanom imaju punu svest o tome da je to zakonom zabranjeno, opasno i neprihvatljivo”, rekla je Miloevieva.

Istraivanje pokazuje i da e proseni srpski voza pre platiti 5.000 dinara kaznu nego to e potovati saobraajne propise, a Miloevieva kae da je gotovo 99 odsto ljudi priznalo da je bar jednom vozilo uz malu koliinu alkohola.

“Niko od njih nije rekao da je u redu da plati kaznu i svi se vode time zaustavio me je policajac samo to nisam stigao. Poraavajue je to da je njima normalno da on ipak moe da vozi pod dejstvom alkohola, a da mu je nastranije u svemu da je samo tri minuta kasnije naila saobraajna policija da bi sve bilo dobro”, naglaava Miloevieva.

Istakla je da kada je re o spreavanju bahatog ponaanja u saobraaju, sve se svodi na dobru kombinaciju preventivnih i represivnih radnji.

“Osnova prevencije je podizanje svesti uesnika koliko je to rizino ponaanje u saobraaju pogubno ne smo po njih nego i po ostale uesnike”, zakljuila je direktorka Agencije za bezbednost saobraajaIzvorni link

Slični artikli

Top