You are here
Home > Društvo > CENTAR GRADA KAO KUTIJA ŠIBICA Užice se suočava sa ozbiljnim problemom, evo o čemu je reč (FOTO)

CENTAR GRADA KAO KUTIJA ŠIBICA Užice se suočava sa ozbiljnim problemom, evo o čemu je reč (FOTO)

Fallback Image


Parkiranje u Užicu je decenijski problem, koji iz godine u godinu sve više dolazi do izražaja, jer za nešto više od deset godina, broj automobila u gradu na Đetinji drastično je porastao. Tako, u ovom trenutku, prema podacima MUP-a u Užicu ima oko 30 000 registrovanih vozila.

U ovom trenutku u Užicu nedostaje najmanje 1 200 parking mesta, a rešenja ovog problema su u maksimalnoj iskorišćenosti postojećih i izgradnja fast, zidanih i podzemnih garaža, pokazuje Studija parkiranja koju je izradila firma “Model 5” iz Valjeva posle šestomesečne analize.

– Jedna od aktivnosti predviđena merama koje je grad usaglasio sa Kancelarijom UN za projektne zadatke (UNOPS) je izrada Studije parkiranja – podsetio je Slobodan Šiljković član Gradskog veća za saobraćaj.

– Imamo analizu postojećeg stanja i potencijalna rešenja, na osnovu kojih ćemo sigurno preduzimati dalje korake. Naravno nije jednostavan problem i ne tiče se samo Užica već velikog broja gradova i kod nas i u Evropi, ali ćemo korak po korak u skladu sa preporukama UNOPS-a, a sada i Studije parkiranja taj problem rešavati.

Željko Ranković iz firme “Model 5”, rukovodilac projekta u Užicu zahvalio se svim građanima koji su učestvovali u terenskoj i internet anketi na osnovu čega su prepoznati nedostatci i urađena rešenja.

– Na osnovu toga došli smo do zaključka da nam nedostaje oko 1 200 parking mesta ovog trenutka. Ipak glavni problem nije samo to što nedostaju parking mesta. Veoma značajna je i uloga onoga ko upravlja parkiralištima. Mora se napraviti model gde jedno parking mesto neće koristiti samo jedan korisnik dnevno, već njih sedam, osam. U tom smislu smo dali predloge kako poboljšati upravljanje i šta je sa aspekta struke potrebno uraditi da upravljač parkiralištima kroz podizanje kvaliteta da viši nivo usluge.

Ranković dodaje da je potrebno graditi i nove garaže, jer Užice nema dovoljno prostora za ogroman broj parkirališta u jednom nivou.

– Dali smo predloge gde je moguće praviti za početak nadzemne fast, kasnije i zidane a u perspektivi i podzemne garaže, bez kojih se ne može lako rešiti ovaj problem istorijski nasleđenog malog prostora. Ono što je takođe važno, to je da u Užicu moramo promovisati način korišćenja vozila da pokušamo da grad nađe meru i način da nas demotiviše da vozilom dolazimo u centar grada. U tom slučaju možemo da prođemo sa 1 200 parking mesta, a ako ne onda moramo stalno tražiti način da obezbedimo nova.

Istraživanje koje je urađeno tokom maja i juna meseca u saradnji sa učenicima TŠ “Radoje Ljubičić” pokazalo je da je 6 400 vozila svakodnevni obim parkiranja. To pokazuje da je u odnosu na postojećih 1 218 parking mesta sa 160 u Javnoj garaži potrebno pet puta više. Kako ističu autori Studije parkiranja nije rešenje stalno tražiti nova parking mesta, već maksimalno iskoristiti postojeća i deo od oko 1200 parking mesta obezbediti kroz izgradnju garaža, nadzemnih ili zidanih, na prostoru bivše Robne pijace Međaj, na potezu kod autobuske i železničke stanice i kod stadiona. Eventualno, iako finansijski najzahtevnije podzemne garaže mogle bi se graditi na prostoru ispod Gradskog trga, Malog parka ili u Topličkoj ulici.Izvor

Similar Articles

Top